Mechanical Engineering

university twente campus

Mechanical Engineering е академична бакалавърска програма на английски език в университета Twente.

Ако ви харесва търсенето на инженерни решения за всякакви съвременни проблеми и искате да изградите сериозна основа за това във вашето образование, може би машинното инженерство е вашата кариера. Машинностроителния инженер проектира, подобрява и поддържа машини, сгради или процеси. Въпреки че машинното инженерство е една от най-старите дисциплини, вие ще откриете, че съвременните технологии днес са свързани и са зависими от от машиностроенето. Като машинен инженер, вие може да работите в сектори и позиции, от гражданското и аеронавтичното инженерство до биомедицинските науки или нанотехнологиите.

Местоположение: Енсхеде, Холандия

Продължителност: 3 години

Начална дата: 1-ви септември 2018

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Industrial Engineering and Management

university twente campus

Industrial Engineering and Management е академична бакалавърска програма в университета Twente.

Светът и неговите проблеми се променят: обществото, в което живеем, става все по-сложно. Развитие като застаряването на населението, икономическият спад, проблемите в здравеопазването и изменението на климата са фактори, които допринасят за това. Фирмите, които искат да оцелеят в този климат, трябва да бъдат активни. Те трябва да се справят ефективно с ресурсите си и да действат устойчиво. В резултат на тези промени компаниите стават все по-сложни и все по-често създават организацията си по глобални стандарти. Повечето от днешните компании са част от мрежа от много компании.

В тази бакалавърска програма ще използвате модели и техники за систематично анализиране на силните и слабите страни на компанията и осъществяването на подобрения.

Местонахождение: Енсхеде, Холандия

Продължителност: 3 години

Начална дата: 1-ви септември 2018

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Civil Engineering

Twente tower

Civil Engineering е академична бакалавърска програма в университета Twente.

Строителните инженери се занимават както с инженерството, така и с организацията на инженерни проекти. Те са експерти, които съчетават техническо ноу-хау с "меки умения", като комуникация, управление на проекти и управление на процеси.
Тази бакалавърската програма по строително инженерство ще ви научи на всички тези аспекти. Тя се фокусира върху три основни теми: строителство, транспорт и вода. При изучаването на строителството ще проучите функционалния дизайн на конструкциите и управлението на строителния процес. Транспортът се отнася за комбинацията от инфраструктура, мобилност и устойчиви транспортни системи. Проучването на управлението на водните ресурси включва дисциплини като механика и динамика на течностите и области като управление на водите и крайбрежието, резервоари, водни потоци и защита от наводнения. Едно експертно поле, за което холандците са известни!
 
Местоположение: Енсхеде, Холандия
 
Продължителност: 3 години
 
Начална дата: 1 септември 2018
 
Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.
 

Chemical Engineering

university twente campus

Chemical Engineering е академична бакалавърска програма на английски език в университета Twente.

Какъв е евтиният начин за приготвяне на чиста питейна вода? Ако някога изчерпаме суровия петрол, как можем да произвеждаме течни горива от природен газ, въглища, отпадъчна дървесина или дори водорасли? И как можете да направите използваеми продукти от отпадъчни материали? Тези въпроси на пръв поглед изглеждат несвързани - но всеки от тях е свързан с химическото инженерство. Това са само една част от въпросите, които се разнищват в тази бакалавърска програма , която цели да се съсредоточи върху разработването на нови (устойчиви) процеси и материали.

Местоположение: Енсхеде, Холандия

Продължителност: 3 години

Начална дата: 1-ви септември 2018

Награди: Програмата е отличена за най-добра в сферата за 2018

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Mechanical Engineering

hanze1

Mechanical Engineering е професионална бакалавърска програма на английски език в университета Hanze.

Тази специална програма по машинно инженерство се състои от въвеждаща година и две години основна фаза. Всяка година се състои от четири квартала, общо три години обучение. Учениците се обучават чрез теоретични класове и практически лаборатории. Работата по проектна група е неразделна част от всеки семестър, при която малки групи от ученици работят заедно по дадена задача. В допълнение към изпитите в клас, проектирането на работни прототипи, демонстрации и презентации са от решаващо значение за завършването на всяко тримесечие. Специално внимание ще бъде отделено на въпросите, свързани с енергетиката от механична гледна точка. Студентите, завършващи тази бакалавърска програма ще имат възможност за директен прием в програмата European Master in Renewable Energy.

Местонахождение: Гронинген, Холандия

Продължителност: 3 години

Основни предмети: Product Analysis, Energy Technology, Materials, Manufacturing Technology

Стаж: втората година

Възможни кариери: технически инженер, технически адвайзър, лидери на технически проекти