Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

International Business Economics

International Business Economics е професионална бакалавърска програма с преподаване на английски в университета Fontys Venlo. Тази учебна програма засяга ред икономически дисциплини като бизнес администрация, финанси, организация, контрол, анализ на инвестициите и различни техники на мениджмънта. Теоретичната част на програмата завършва с дисциплини като информатика и управление на данните. Паралелно с всички тези предмети, студентите ще придобият и основни знания в сферата на маркетинга, а и също така ще получат персонални умения, необходими им за ефективна работа с клиенти и работодатели в бъдеще.
Програмата International Business Economics дава на своите студенти всички професионални умения и опит, които се ценят в международния икономически процес. Студентите от тази програма не само учат теория, но и се учат как да я прилагат, а също така едновременно с това се учат как да се самоусъвършенстват постоянно. Заданията, над които работят са, например: създаването на балансов отчет в национален и/или международен клон на фирма, финансова оценка на едно предприятие, стратегическо планиране или менажиране на отдел с икономическа и етична отговорност.
Основните съставящи програмата са международната атмосфера, устойчивото развитие и корпоративната отговорност в контекста на днешната глобализация. Този курс също така се характеризира с постоянната си комуникация между студента и преподавателя, социалните и международните компетенции, които придобиват студентите след като завършат, информационната технология и професионалната ориентация на студентите.

Местонахождение: Венло, Холандия

Продължителност: 4 години

Стаж: третата година в международна компания

Основни предмети: Finance, Economics, Management, Accounting, Statistics и други

Условия за кандидатстване:

  • Академична справка в оригинал и преведена на английски
  • Мотивационно писмо
  • Препоръка от преподавател
  • CV
  • Регистрация в studielink.nl (UNIFY ще я направи вместо теб)
  • Копие на лична карта
  • Сертификат за владеене на английски език, един от трите – IELTS (минимум 6.00), TOEFL (минимум 80), или Cambridge Advanced

За повече информация, моля натиснете тук.