Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Art & Technology

Art&Technology е професионална бакалавърска програма на английски език в университета Saxion.
Светът, в който живеем се променя радикално и много бързо заради скороста, с която се развиват технологиите. Ежедневният ни живот става все повече зависим от технологиите и поради тази причина информацията, която носят тези технологии влияе на живота на хората. Понякога, когато възможностите за комуникация са буквално органичени, то креативните идеи играят много голяма роля. Днес обществото се развива по такъв начин, че хората, които участват в него играят много интерактивна роля в този полу-виртуален свят. Възрастващата независимост на индивидите, която идва с това развитие, ще доведе до грандиозно разширение на възможните избори, които са свързани с безграничен дизайн, разпространието и споделянето на информация.
Програмата в Saxion University, която съчетава изкуството и технологиите е насочена към това да подготвя млади професионалисти за мениджърски и креативни позиции, в които мисленето в перспектива гарантира креативни и иновативни приноси към работата и обществото. Кандидат-студентите, които са заинтересовани в тази програма трябва да са най-вече креативни и заинтересовани в технологиите. Те трябва да притежават възможността да споделят знания, умения и мнения, които да прилагат в една дискусия, а също така и да носят отговорност за съдържанието им. Заданията, които се дават на студентите са свързани със самостоятелна работа, в процеса на която студентите придобиват компетенции, които пък от своя страна ги свързат с финалната точка на тяхното обучение. За да постигне това, академията обръща много внимание на развитието на комуникативните и мениджърските умения, в резултат на което студентите получават най-добрата подготовка за работа в екип – с колеги, работници и клиенти.
Първите две години от обучението са много важни, защото точно тогава студентите придобиват брой компетенции, които ще са им необходими в професионален и академичен план. В проектите, които се задават на студентите с цел те да практикуват уменията и знаният си, се прилагат основните дисциплини като изкуство, технологии и социални науки. Програмата е построена тематично, като все семестър е посветен на отделна тема.

След втората година, студентите могат да избират една от петте специализации:
1. Радио-и телепредаване (броудкастинг)
2. Мрежа
3. Реклама
4. Образователно развлечение (edutainment)
5. Концептуално развитие


Специализации: Broadcasting, Web, Advertising, Edutainment, Concept Development


Местоположение: Енсхеде, Холандия


Продължителност: 1 или 4 години


Стаж: третата година


Възможни кариери: в мултимедийни или интернет компании, рекламни фирми, изследователски институти, аудио-видео компании, комуникационни и IT фирми на мениджърки позиции


Условия за кандидатстване:

  • Академична справка в оригинал и преведена на английски за четиригодишната програма или преведена на английски и легализирана бакалавърска диплома
  • Портфолио с рисунки и/или проекти
  • CV (не е задължително)
  • Мотивационно писмо
  • Препоръка от преподавател (не е задължително)
  • Регистрация в studielink.nl (UNIFY ще я направи вместо теб)
  • Копие на лична карта
  • Сертификат за владеене на английски език, един от трите – IELTS (минимум 6.00), TOEFL (минимум 80), или Cambridge Advanced
  • Персонално интервю

 

За повече информация, моля натиснете тук