Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Economics and Business Economics

 095 maastricht health campus 550x280 um

Икономиката е науката на избора- от личностния избор (какво да си купим?) до обществения/ публичния (как държавните политики влияят на поведението ни като потребител?). Междувременно бизнес икономиката е свързана с това да се разрешават специфични програми касаещи компаниите (Как една компания може да повлиява на личностния избор или на обществените решения?) Изборите, които правят всички тези играчи е съществен в днешното глобално общество, където изборът на потребителя и бизнес възможностите се множат с всеки час.
Тази специалност ще Ви допадне ако харесвате политиката и работата по практически проблеми в международна среда.

Това, което ще правите по времете на Вашето обучение:
• Ще решавате различни казуси и проблеми, работейки в малки, мултикултурни групи;
• Ще адрeсирате различните проблеми, пред които ще се изправяте във Вашата кариера, в среда, в която ще извършвате проучвания и ще наподобява реална работна обстановка;
• Ще развиете знанията си сеързани с маркетинга, икономиката, финасите и мениджмънта.
• Ще подобрите практическите си умения по математика, статистика и компютърни науки.
• Ще научите как по-ефективно да прилагате изводите касаещи бизнеса.


Само един процент от бизнес училищата в световен мащаб да удостоени с честта да получат акредитация 'Triple Crown'. Академита за Бизнес на Университета Маастрихт (Maastricht University School of Business and Economics (SBE), е една от този процент.
Акредитациите се присъждат от Американската AASCB, британската Амба и общоевропейска Equis, които оценяват учебните програми, организацията, квалификацията на персонала, студентите и управлението на кандидат- училищата. За SBE възпитаниците, работодателите знаят, че назначават най-добрите възпитаници.

Специализации: Ще имате възможност да изберете една от четирите специализации, които предлага програмата:

- Икономика и управление на информацията се фокусира върху влиянието на информацията и информационните технологии върху икономиката и бизнеса;
- International Business Economics специализация насояена в бизнес икономиката
- Икономика фокусира се върху икономическата среда като цяло;
- Emerging Markets фокусира върху икономиките/ растеж в Африка, Азия или Южна Америка

Награди: Triple Crown accreditation

Местонахождение: Маастрихт;

Продължителност: три години

Условия за кандидатстване:

  • Копие от лична карта;
  • Паспортна снимка (85 х 113 пиксела; ширина 30 х височина 40 mm-JPEG или JPG);
  • Академична справка (в оригинал и преведена на английски);
  • Мотивационно писмо;
  • CV;
  • Изискване за мимимум 3 часа седмично математика през последните две години от Средното Образование;
  • Свидетелство за придобития опит- допълнително сертификати (специални бланки)
  • За всеки един документ има специална бланка, която може да бъде изтеглена от тук
  • Регистрация в Studielink/ decentralised selection procedure/(попълване на банкова сметка)

Краен срок: Препоръчително до: 1-ви април, краен срок:1-ви май (кандидатите, които имат диплома е добре да подадат своите документи преди 1-ви декември)

За повече информация, моля натиснете тук.