Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

European Law

Програмата за европейско право (European Law School) се фокусира върху обучението на основните правни умения, като например как да се работи с нормативните материали, справочници и правна литература, по-специално в областта на европейското право, сравнителното право и европейските правни системи. Вие се ангажиратe пряко в казуси от практиката и се обучение как се водят дебати, устни презентации и аргументиране. За да се проучи всеки предмет в подробности, Вие участвате в семинарни упражнения и модулни умения, водени от членовете на международния персонал. Също така имате възможност да се срещнете с известни гостуващи професори, които могат да Ви предложат идеи в начина, по който различните правни системи работят.

Маастрихтския университет има изградена репутация в международната симулация на съдебни процеси, като печели първото място няколко години по ред. Маастихтския униерситет участва в различни симулации на съдебни спорове в Холандия и в чужбина.
В тези състезания, той редовно превъзхожда университети като Harvard University, University of New York и др.

European Law School има международна перспектива. Европейското право, Европейски правни системи и Сравнително право са основните акценти и се преподават от водещите международни преподаватели, специализирали в международното право. Някои от тях са професори гости, а други работят за Монтескьо институт (Montesquieu Institute), нов институт, които се фокусира върху работата на Европейския парламент. Legal English е естествено проучен задълбочено. Нещо повече, можете да го направите част от обучението си или на стаж в университет в чужбина.

Местоположение: Маастрихт

Продължителност: 3 години:

Стаж: Както и в други програми Юридическия факултет, предлага стаж за придобиване на необходимите юридически умения. Той не е задължителен, но дава възможност на студентите да придобият практически умения. Университетът предлага стаж в Европейски или международни организации, както в Холандия, така и в чужбина.

Възможни кариери: политически съветник, работа на различни нива в правителството;

Условия за кандитатстване:

  • Копие от лична карта
  • Паспортна снимка (85 х 113 пиксела; ширина 30 х височина 40 mm-JPEG или JPG)
  • Академична справка (в оригинал и преведена на английски)
  • Мотивационно писмо
  • CV
  • Свидетелство за придобития опит (специални бланки)
  • Доказателсво за регистрация в община;

Краен срок за кандидатстване: 1-ви април

За повече информация, моля натиснете тук