Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

International Business

095 maastricht health campus 550x280 um

Какво ще научите? Тънкостите за осъществяване на международния бизнес, от най-малкия детайл до глобална перспектива. Как най-добре да управлявате своите хора и финансите? Как да птодадете своя продукт? Оценяване на продажбите и коригиране стратегията, както е необходимо.
Всички тези теми са обхванати от счетоводство до маркетинг, управление на веригата за доставки до управление на информацията. Ще научите и кои са всички личностни качества, които ще Ви бъдат необходими за да постигнете успех в международния бизнес свят: адаптивност, креативност, самоувереност и др.Тази програма е начело в холандската ранглиста година след година.

Това, което ще правите по време на обучението Ви:

- Ще работите в малки групи със студенти от цял свят;
- Учене чрез правене (Learning by doing): реална работна среда;
- Разглеждате най-новите тенденции в международния бизнес и решаване на реални случаи;
- Ще учите как да направите бизнес план, като се вземат предвид фактори като право, данъчно облагане и глобализацията;
- Ще формирате умения, които да прилагат тези знания: управление на конфликти, лидерство, работа в екип, умения за комуникация;

Програмата Ви дава възможност за специализации:

Emerging Markets: Икономическия растеж в света ще се осъществява в нарастващите икономически сили, като БРИК (Бразилия, Русия, Индия, Китай), както и други страни в Азия, Латинска Америка, Африка и Източна Европа. Тази специализация предлага мултидисциплинарен подход към изучаването на тези развиващи се икономики и нови бизнес възможности, свързани с тяхното нарастване. Студентите от тази специалност ще научат за водачите на високия ръст на тези пазари, как те се развиват, къде ще бъдат възможностите следващия бизнес, как да се развие, как да отговоряте за управление и политически решения в тези бързо променящи с-е и понякога, нестабилни икономики.

International Business Economics: Тази програма Ви дава солидна основа в двата основни стълба на модерната търговия: икономика и бизнес. Economics е всичко това за използването на ресурсите в местни, национални и международни пазари. Защо определени икономики работят по определен начин? Как реагират на различни събития, като например 11 септември или финансовата криза? Business междувременно се фокусира надолу до ниво компания. Как следва отделните предприятия да отговарят на събития? Как може да се подобрят техните отговори? В тази специализация, Вие ще сравнявате икономически модели с реалността, за да разберете какво всъщност се случва зад кулисите на света на бизнеса.

Economics and Management of Information: Динамика! Уникално! Последна дума на техниката! Това са само няколко ключови думи да се опише Икономика и управление на информация специализация. Никоя друга бакалавърска програма в Холандия не съчетава информационните технологии (IT) с бизнеса и икономиката по този начин.Нищо не може да бъде по-навременно, имайки предвид, че и новите медии са от решаващо значение за правене на бизнес в днешната глобална икономика. Как фирмите могат да използват ИКТ за да са пред конкуренцията? Как правителствата стимулират иновациите? И какъв ефект има всичко това за нас като личности?

Economics: Как да се отървем безработицата в ЕС? Предотвратяване на бъдещи финансови кризи? Тази уникална специализация съчетава социология и психология с икономиката, с цел да формира специалисти, които са гъвкави, адаптивни и международно ориентирани. Ключовите въпроси са как отделните въздействия поведението на потребителите на икономиката и обратно, как правителствените политики и икономическото развитие влияят на индивида.

Triple Crown accreditation
Само един процент от бизнес училищата в световен мащаб да удостоени с честта да получат акредитация: 'Triple Crown'. Академита за Бизнес на Университета Маастрихт (Maastricht University School of Business and Economics (SBE), е една от тях.
Акредитациите се присъждат от Американската AASCB, британската Амба и общоевропейска Equis, които оценяват учебните програми, организацията, квалификацията на персонала, студентите и управлението на кандидат- училищата. За SBE възпитаниците, работодателите знаят, че назначават най-добрите възпитаници.

Местонахождение: Маастрихт

Продължителност: 3 години

Награди: Triple Crown accreditation

Специализации: Emerging Markets, Еconomics, Economics and Management of Information, International Business Economics:

Условия за кандидатстване:

  • Копие от лична карта;
  • Паспортна снимка (85 х 113 пиксела; ширина 30 х височина 40 mm-JPEG или JPG)
  • Академична справка (в оригинал и преведена на английски);
  • Изисквания по математика- 3 часа седмично през последните две години от обучението
  • Свидетелство за придобития опит- допълнително сертификати
  • Мотивационно писмо;
  • CV;
  • Регистрация в Studielink Studielink/ decentralised selection procedure/(попълване на банкова сметка)

Краен срок: Препоръчително до: 1-ви април, краен срок:1-ви май (кандидатите, които имат диплома е добре да подадат своите документи преди 1-ви декември)

За повече информация, моля натиснете тук.