Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS)

UTWENTE

Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS) e Бакалавърска програма в Университетския колеж Твенте. Продължителността й е три години, изцяло на английски език.

Учебният план ATLAS е базиран в областта на науката, математиката, инженерните и социалните науки. Ви ще имате възможността да учите тези теми в различни, интерактивни курсове и семинари, а след това ще прилагате теорията в практика, чрез създаването на различни проекти.

За да бъдете по-ефективни и да успеете да придобиете набор от умения, в бакалавърската програма в включена работа по проекти: от решаване на проблеми, комуникация и планиране на проекти, ефективни техники за работа в екип и презентационни умения.

Програмата е шест семестъра, като при завършване й ще получите 180 кредита. Първите четири семестъра (т.е. първите две години) са тематични. По време на тези две години, Вие ще имате възможността да планирате и развивате своите умения и знания.

През последните два семестъра ще имате възможността да развиете своя финален, дипломен проект в чужбина. Това означава, че последната година е съобразена с вашите специфични нужди и желания.

Местоположение: Енсхеде, Холандия

Продължителност: 3 години

Начална дата: 1-ви септември 2016

Основни предмети: Тази програма е много популярна в САЩ, която позволява на студентите да следват и получат на широка основа и индивидуални програми. В Европа също либерални изкуства и науки стават все по-популярни. Пазарът на труда е нетърпелив да приветствам завършили тези програми. Това дава доказателства за бъдещия успех, който очаква възпитаниците на University College Twente.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.