Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Communication Science

UTWENTE

Communication Science е три годишна програма на английски език в университета Твенте.

Комуникацията е от особено значение за много хора и организации тъй като се провежда във всички видове контексти: между частни лица, в рамките на и между организации, или между правителството и на широката общественост.

Комуникацията може да бъде разликата между ефективните и неефективни организации и между успешните и неуспешни продукти. Курсът се фокусира върху теми, които са най-важни за комуникационните специалисти в организациите:

Маркетинговата комуникация: Как хората се справят с рекламни съобщения, на какво се базират решенията за закупуване на продукт и как да се прилагат тези знания за създаване на ефективни реклами?

Корпоративна комуникация: Как ще гарантирате ефективна комуникация в рамките на организацията и как служителите възприемат това съобщение?

Техническа комуникация: Как хората използват технически продукти и как може да се развие ефективна подкрепа за тези потребители?

Цифрови и други технологии, са необходими в рамките на всички тези три теми. Каква е ролята на социалните медии в ежедневието на хората, например? И как може да се използва това знание да консултира организации относно използването на цифровите медии?

7 причини да учите Communication Science:
1. Вие ще учите не само теория, а и как да я прилагате в практиката;
2. Ще акцентирате върху върху дигиталните медии и комуникационни технологии;
3. Как да комуникирате с различни организации;
4. Програмата е интернационална;
5. Проектно-ориентирано обучение;
6. Подготовка за международна кариера в комуникацията;
7. Ще учите в кампуса на университета, Твенте.

Местоположение: Енсхеде, Холандия

Продължителност: 3 години

Начална дата: 1-ви септември 2016

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.