Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Industrial and Applied Mathematics

UTWENTE

Програмата Industrial and Applied Mathematics е тригодишна програма, изцяло ориентирана на английски език, в Twente University.

Математиката играе жизнено важна роля в много сфери на нашето общество. В миналото математиката главно се е използвала за разрешаването на въпроси свързани с инженерството и физиката, но в днешно време, тя е много по-приложима. Например, чрез математиката биха могли да бъдат разрешавани социални проблеми, свързани със здравната логистика. Най-хубавото нещо е, че възможностите, в които математиката може да бъде прилагана са безкрайни.

В бакалавърската програма, предлагана от университета Twente, Вие ще се научите как да използвате математически инструменти в света на инженерните науки, медицината, банкирането, застрахването, средата и трафика. Опростявайки практически проблеми и планирайки математически модели, Вие ще намирате решения, именно чрез математиката. Разбира се, без компютрите в тази сфера е немислимо, тъй като Вие често ще трябва да поглеждате отвъд границите на Вашата собствена дисциплина и същевременно ще придобиете разбиране в много области, в които математиката е приложима. Ето защо предмети като индустриално инженерство и мениджмънт, приложна физика и компютърни науки ще вземат голяма роля/част от Вашата програма.

Програмата Industrial and Applied Mathematics предлага възможност за двойна диплома. Вие можете да изберете между програмите: Technical Computer Science и Industrial and Applied Mathematics, или между Industrial and Applied Mathematics и Applied Physics.

Местоположение: Енсхеде, Холандия

Продължителност: 3 години

Начална дата: 1-ви септември 2016

Условия за кандидатстване:

  • Копие на лична карта;
  • Академична справка-в оригинал и преведена на Английски, оценките по математика и физика са от значение;
  • CV;
  • Мотивационно писмо;
  • Интервю;
  • Свидетелство за владеене на Английски език (едно от трите): IELTS: 6.0; TOEFL: 80; CAE.

*Може да има специфични изисквания за програмата.
**Краен срок за подаване на документите: 1-ви май

За повече информация, моля натисни ТУК.