Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Digital Business Concepts (Tilburg)

Специалността:

През последните няколко години сме свидетели на постоянен приток на нови, иновативни продукти, които целят да направят живота ни по-лесен, но същевременно с това и едно по-голямо предизвикателство. Някои комерсиални концепции изчезват много бързо, но други устояват и стават част от всекидневния дигителен „пейзаж“. В бързо-развиващият се пазар на дигитални концепции, компаниите спешно се нуждаят от маркетинг специалисти, които са специалисти при дигиталните стратегии. С цел задоволяване на това постоянно разстящо търсене, Фонтис учи своите студенти как да комбинират успешно финансови модели с технологични и креативни иновации.

Учебна програма:

Студентите от тази програма имат възможността да посещават както големи международни корпорации, така и малки, сега започващи бизнеси. Като студент в тази програма може да очаквате да развиете вашите способности в сферата на много дисциплини.

Всеки един учебен период се фокусира върху определена тематика, а от студентите се изисква да завършат зададения им проект, по време на който работят за реални клиенти и компании. Тези проекти могат да бъдат в сферата на: Маркетинг проучвания, Креативност и Предприемачество и много други. По време на всеки групов проект към всяка група има назначен „personal coach” който наблюдава, насочва и помага на студентите.

cid86809 DBC sfeer spotlight 1 470x280

Местоположение: Тилбург, Холандия

Продължителност: 4 години

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.