Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

International Finance&Control

С тази програма ще се научите как да се справите с теми свързани с финансите в рамките на международния бизнес – обработване и анализиране на финансова информация, работейки с финансови интрументи, както и придобиване на знания в счетоводството, финансите  и финансовия контрол. Ще бъдете добре подготвени относно фискална организация на компаниите чрез редица теми, като бизнес администрация, коорпоративни финанси и финансови отчети. Освен това ще придобиете нови знания в областите свързани с международните данъчни системи и бизнес операциите.

Основното предимство на тази  учебна програма е в сравнение с други е, че не се фокусира само върху финансите, но и върху кооперирането на хората от различните отдели и бизнес области.Това наистина се оценява от бъдещите служители. Завършилите тази програма имат отлични възможности за работа. 30 % от нашите завършили студенти намират работа още преди да завършат.

EN International Marketing Olivier

Продължителност на обучението: 4 години

Език: Английски, Немски , Холандски

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.