Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Public Governance

tilburg university 2

Public Governance е академична бакалавърска програма на английски език в университета Tilburg.

В целия свят правителствата се сблъскват с належащи социални проблеми, като например миграцията, трафика на хора, престъпността или укриването на данъци. Като студент по публичното управление ще може да анализираш различните начини, по които правителствата се занимават с подобни проблеми от международна мултидисциплинарна гледна точка. Програмата предлага важна представа за различните модели на държавни, държавни традиции, модели на демокрация и регулаторни системи. Освен това ще анализираш различните начини, по които правителствата си сътрудничат при справянето с големи предизвикателства на управлението.

По време на обучението си, ще разгледаш редица академични области, свързани с публичното управление, и ще развиеш широк набор от професионални умения. Комбинирани, тези елементи на програмата ще ви дадат широк спектър от перспективи за кариера. Можете да работиш в различни обществени области като сигурност и правоприлагане, икономика или държавно финансиране, но също така и здравеопазване, образование и социална сигурност. След този бакалавър повечето студенти избират да продължат с магистърска степен. 

Местонахождение: Тилбург, Холандия

Продължителност: 3 години

Основни предмети: Political Science, Macroeconomics, International Economics, Constitutional Law, Strategic Public Management

Условия за кандидатстване: Може да се свържеш с нашите консултанти ТУК.