Environment and Society Studies

RADBOUD

Environment and Society Studies е академична магистърска програма на английски език в университета Radboud.

Как можем да работим за едно по-устойчиво бъдеще? Има много нови устойчиви технологии, интелигентни правителствени инструменти и нови идеи за организиране на пазара, за да могат всички тези неща да станат по-устойчиви, но ние не ги използваме много често. Защо така? Какво можем да научим от случаи, в които социалната промяна в други държави е била успешна?

Тази програма се фокусира върху начина, по който обществото се занимава с физическата си среда. Ще разгледате опита, който са имали страни от цял свят и ще разгледаме най-добрите и най-лошите практики. Ще разгледате ролята на пазарите и правителствата, както и на самото общество. Ще станете част от стремежа към устойчивост. Как можем да направим икономиките си по-екологосъобразни и как да променим ежедневното ни поведение? Използвайки прозрения от други дисциплини като социология, психология, политически науки и администрация, ще получите пълен преглед на полето.
 
Местонахождение: Наймехен, Холандия
 
Продължителност: 1 година
 
Специализации: Corporate Sustainability, European Spatial and Environmental Planning, Global Environment and Sustainability, Local Environment Change and Sustainable Cities
 
Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК
 

Public Administration and Organisational Science

radboud

Public Administration and Organizational Science (Research) е академична изследователска магистърска програма на английски език в университета Radboud.

Новите предизвикателства пред публичните правителства произтичат от дългосрочни тенденции като глобализацията, променящите се информационни и комуникационни технологии, изменението на климата и фрагментирането на обществото, причинено от миграцията, индивидуализацията и културното плурализиране. Необходими са солидни изследвания, за да се разбере и правилно да се реагира на тези социални трансформации.

Тази предизвикателна двугодишна научноизследователска програма предлага задълбочено проучване на обществените проблеми и критичните предизвикателства, пред които са изправени публичните организации. Ще разследвате тези предизвикателства, ще анализирате как държавните организации се справят с всяко предизвикателство и ще започнете да формирате теории за това, което е необходимо, за да може да се формират правилните политики.

Тази магистърска програма е разработена със сътрудничеството на 6 университета: Utrecht University, Tilburg University, Erasmus University Rotterdam, University of Twente, Free University of Amsterdam и Radboud University. Повечето от курсовете се провеждат в Утрехт, на един час със влак от Наймехен.

Местонахождение: Утрехт, Холандия

Продължителност: 2 години

Основни предмети: Core Themes and Modern Classics, Methods Workshop, Craft of Research Workshop

Възможни кариери: Основно докторантска и академична кариера. Но и вие сте добре позиционирани за роли в изследователски институти, тинк танкове, правителствени агенции и организации с нестопанска цел, консултански фирми.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Data Science and Entrepreneurship

tilburg university 2

Data Science and Entrepreneurship е академична магистърска програма на английски език между университетите Tilburg и Eindhoven University of Technology.

Тази програма съчетава управленски, предприемачески и бизнес модели с дълбоки познания по методите на науката на данните от математиката, статистиката и компютърните науки; разбирането на техните ограничения по отношение на закона, регламентите и етичните съображения.

Защо да изберем тази магистърка програма?

  • Защото в нея комбинирате най-доброто от два университета - технически и хуманитарен. Това взаимодействие гарантира, че в програмата се обучават предприемачи, работещи в областта на научните данни, които имат способността да създават, развиват и предлагат на пазара технологии за данни, да провеждат изследвания и да представят резултатите по ясен, нетехнически начин.
  • Защото тя ви предлага най-доброто от двата свята: живот в университета в сърцето на оживен град и място, където студентите, изследователите и индустрията обединяват усилията си. Избирателните курсове могат да изискват пътуване до Айндховен или Тилбург.
  • За бизнес начинания и стартъпи, създадени от студенти са създадени специални пространства в кампуса. Това е мястото, където студенти, изследователи, стартъпи и бизнеса си взаимодействат, за да се справят с неотложните промишлени и социални въпроси.

Местонахождение: Хертогенбош, Холандия

Продължителност: 2 години

Основни предмети: Data Entrepreneurship in Action, Data Mining, Data and Law, Data Architecture and Integration

Кариери: в една организация вие сте този, който превръща въпросите в статистически данни за техническите данни и обратно

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Data Science: Business and Governance

tilburg university 2

Data Science: Business and Governance е академична магистърска програма на английски език в университета Tilburg.

Тази програма адресира въпроси като:

  • Как се справяме с големи количества налични данни?
  • Какви техники използваме, за да монтираме данните?
  • Какви са правните и етичните аспекти по отношение на тези набори от данни?
  • И каква икономическа стойност може да се намери в тези данни?

Днешното общество работи с големи количества данни. Ето защо индустрията, правителствата и академичните среди се нуждаят от професионалисти, които да могат да разберат тези данни. Harvard Business Review дори нарича тази професия "най-секси работа на 21-ви век"!

Защо да изберем тази магистърска програма?

  • Защото програмата е уникална по рода си в Европа. Четири катедри (катедра по икономика и мениджмънт в Тилбург, катедра по право в Тилбург, катедра по социални и поведенчески науки в Тилбург и катедрата по хуманитарни науки в Тилбург) работят заедно, за да предложат възможно най-доброто обучение за бъдещата работа - тази на Data Scientist.
  • Защото програмата има добре балансирана комбинация от теоретични и практически (избираеми) курсове. Заедно със състудентите вие работите по предизвикателства от професията в реалния свят.
  • Защото програмата покрива всички важни аспекти на науката за данни. Програмата се състои от курсове по методи на анализ, заедно с икономически и управленски, както и правни, етични и методологични перспективи на данните. Всички те са преподавани от експерти в тези области.

Местонахождение: Тилбург, Холандия

Продължителност: 1 година

Основни предмети: Data Mining for Business and Governance, Statistics and Methodology, Analytics for Business and Governance, Data Science Regulation and Law

Кариери: Data Scientist, Data Analyst, Data Regulatorger, Анализ на клиенти, Анализатор на социални медии

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Global Communication

tilburg university 2

Global Communication е академична магистърска програма на английски език в университета Tilburg.

В тази програма ще научите как да разбирате комуникативните предизвикателства на живота във време на глобализация и суперразнообразие, как цялата тази комуникация между културите и подкултурите засяга хората, които тя засяга, и как образованието и разработването на политики могат да подобрят тези контакти и да улеснят сътрудничеството.

Защо да изберем тази магистърска програма?

Съвременният живот е сериозно засегнат от глобализацията. Между люлката и гроба срещаме хиляди ситуации, в които взаимодействаме с хора, с които не споделяме един и същ произход. Ние сме по-мобилни, не стоим на едно и също място и ежедневните ни контакти се простират в много различни социални групи.

В допълнение, интернет ни дава неограничен достъп до хора и информация и ни позволява да общуваме, без да бъдем ограничени от времето и мястото. Тези аспекти на глобализацията превърнаха обществото в суперразнообразно. Да живееш и да си сътрудничиш в такъв свят със супердивидуалност изисква гъвкав и екстензивен комуникативен репертоар.

Местонахождение: Тилбург, Холандия

Продължителност: 1 година

Основни предмети: Language, Globalization and Superdiversity, Linguistic and Cultural Change, Traditional and Non-Traditional Modes of Learning

Кариери: PR координатор, специалист по обществени комуникации, редактор, координатор на комуникациите

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.