Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Master Of Facility and Real Estate Management

Saxion.edu-Coverphoto01

Master Of Facility and Real Estate Management е магистърска програма на английски език в Saxion University, в сътрудничество с Greenwich University в Лондон, Великобритания. След успешното завършване на програмата, студентите и получават две дипломи – една от Saxion University, която е Master in Facility and Real Estate Management и една от Greenwich University, която е Master of Science in Real Estate Management. На някои студенти даже се дава възможност да изкарат няколко курса в Лондон през втория семестър на програмата.
Тази магистърска програма по управление на съоръженията е разбработена в съответсвие с най-новите политики и подходи в сферата. Основната тема на курса е стратегическото управление. Лекциите ще се провеждат в една международна среда, където студентите са от различни краища на света, преподавателите са както холандци, така и чужденци.


Местонахождение: Девентер, Холандия


Продължителност: 1 година


Основни предмети: Management Principles, Project Management, Critical Thinking, Support Services, Economics, Quality and Information Management


Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.