Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Sustainable Energy Technology

Това е двугодишна програма, която се изучава на английски език, започва месец септември и е с международна насоченост.

Светът става все по-запознат със спешната нужда  да се разрешат многобройните проблеми, които са свързани с енергийната консумация и промяната в климата. Ограниченото количество на изчерпаемите горива и нуждата да се намали парниковият ефект изискват фундаментални иновации в глобалния енергиен свят. Възобновяемата енергия, като например био-енергията, слънчевата енергия и вятърната енергия  играят важна роля в справянето с тези проблеми, особено имайки предвид желанието на хората да запазят и подобрят стандарта си на живот.Това изисква експерти, които да съчетаят познанията си като специалисти с по-голяма социална осведоменост за тези проблеми.

Магистърската програма Устойчива Енергийна Технология задоволя разстящата нужда от енергийни специалисти, които притежават съчетание от технилогични познания и добро разбиране от икономика, политика и иновация.

illustratie cmi twente

Местоположение: Енсхеде

Продължителност: 2 години

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.