Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

European Studies

Това е едногодишна магистратура, която е с международна насоченост и се изучава изцяло на английски език. Програмата започва септември месец. Тази магистратура ще ви предостави нобходимите умения, за да провеждате описателни, обяснителни и нормативни проучвания и анализи на политическите и административните проблеми в Европа. Цялата програма има подход на сравнителна методолоия, като разглежда взаимодействията между националните и европейските обекти, разглежда какво е мястото на ЕС в света и какви ефекти и идеи стоят зад тези процеси.

Ако изберете този магистър ще се фокусирате върху публичната администрация и политиката. Също така имате опцията да специализирате в сферата на законодателството на Европейския Съюз. Характеристика на програмата:

  • Малкият брой на студентите в един клас спомага  за персонофицираната обратна връзка между професорите и студентите и личното развитие на студентите
  • Академична и практическа подготовка в едно
  • Специфичен подход към всяко законодателно решение на казус
  • Множество гледни точки: законови, политически, икономически и социологически
  • Чудесен зелен кампус, който предоставя чудесна среда за обучение

ic AQLzogMAVo rAzY5CwAZONEBBwHDbAIYAYA6A5s

Местоположение: Енсхеде

Продължителност:  1 година

Условия за прием: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.