Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Interaction Technology

Интересува ли ви създаването на интелигетни, интерактивни системи, които автоматично отговарят на емоциите на потребителите и усещат социалните знаци, които хората използват в общуването си? А интересуват ли ви системи, които взимат правилни решения относно какви действие да предприемат ? То тогава тази магистратура е точно за вас! Това е двугодишна програма, която е с международна насоченост и се изучава изцяло на английски език.

Тази магистратура се фокусира върху интелигентните интерактивни системи, които могат автоматично да отговарят на емоциите на потребителите и да взимат правилни решения за действията си. Вие ще се научите да разбирате и прилагате техники за автоматично интерпретиране на потребителските действия от различни входни модалности. Вие ще се научите да прилагате потребителско-ориентирани методологии към тези интелигентни системи по нови начини и да ги тествате по научен начин.

Тази магистратура комбинира теория, технически професионализъм,умения от компютърните науки, електронното инженерство, психология и още много сфери на познание.

ic AQKROnQCdv oA7c6CwBUVC0CBwHERAKCAYA6Koo

Местоположение: Енсхеде

Продължителност: 2 години

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.