Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Business Informatics

Бакалавърска програма Business Informatics

Ние живеен в един „свързан“ свят. Хората са свързано чрез социалната медия и устройствата, които са свързани едно с друго. Животът ни става все по-зависим от компютрите. Помислете за приложенията на мобилните ни телефони, уеб приложенията, игрите и колите. Всички те са продукти, базирани върху софтуер. За да бъдат разработвани тези системи, имаме нужда от умни хора, хора с технически умения, които са наясно с обхвата и потенциала на тези приложения.

Какво може да очаквате от Фонтис?

Професионалистите, които излизат от програмата Бизнес Информатика са връзката между потребителите и разработчиците на компютърни системи. Вие сте човекът между бизнеса и ИТ. Абсолютно задължително е да имате добри, основни технически познания. Вие ще научите всички важни бизнес процеси и как те могат да бъдат поддържани чрез употребата на информационни технологии. Ще се научите как да работите аналитично, като ще можете да внедрявате ICT в много разчни среди.

Какво очаква Фонтис от вас?

Студентите по бизнес информатика имат отлични умения да събират хора от различни сфери заедно и да организират и менажират проекти и процеси. Те се интересуват от управление на екипи и организации. Комуникацията е едно от естествените им умения.

Вие притежавате ентусиазъм по отношение на възможностите в информационните технологии и Вие обичате работата в екип. Също така сте с технологично мислено, но същевременно сте фокусирани върху потребителя. Ако отговорите на тези въпроси са ДА, то тогава Business Informatics е вашата специалност.

fontys venlo

Местоположение: Айндховен и Венло

Продължителност: 4 години

Условия за кандидатстване:

  • Сканирана лична карта
  • CV
  • Мотивационно писмо
  • Академична справка в оригинал и превод на английски език
  • Диплома в оригинал и превод на английски език и легализация от МОН
  • IELTS минимум 6.0; TOEFL интернет вариант, минимум 79/80; САЕ с оценка минимум С

За повече информация, моля натиснете ТУК