Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Forensics, Criminology and Law

095 maastricht health campus 550x280 um

Forensics, Criminology and Law е едногодишна магистърска програма на английски език в Университета в Маастрихт.

Ако искате да работите като юрист наказателното право, независимо дали като адвокат, съдия, прокурор или политик официално, e важно да знаете и разбирате криминалистичните дисциплини. Тази магистърска програма е фокусиран върху мултидисциплинарен подход към престъпността и наказателното правораздаване. Вие ще разгледа престъпността, както и събирането на доказателства от различни дисциплинарни перспективи. Този мултидисциплинарен подход прави програмата също интересна и за не-юристи, които желаят да работят в съдебната медицина.
По време на програмата, вие ще се опитате да отговорите на въпроси като: Какви са причините за престъпно поведение? Как можем да се тества надеждността на свидетелските показания? Как съдиите вземат техните решения?
За да разширите разбирането си за съдебна медицина и методи на изследване, вие ще работите в три факултета:
Economics and Business Administration
Health, Medicine and Life Sciences
Psychology and Neuroscience

Местоположение: Маастрихт, Холандия

Продължителност: 1 година

Условия за кандидатстване:

• копие на лична карта
• мотивационно писмо
бакалавърска или магистърска степен по право; или бакалавърска степен в област, различна от правото (изисква се приемен изпит за тези студенти, и също така те ще бъдат интервюирани относно техните академични умения и мотивация.)
• Легализирана и преведена диплома (* дипломата трябва да бъде изпратена и по пощата)
• списък на предмети и оценки
• препоръка
• IELTS-6.5 / TOEFL-90 / CAE или CPE
• паспортна снимка

Крайни срокове за кандидатстване
За септември: 15 юли
За февруари: 15 декември

За повече информация, моля вижте тук.