Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Biomedical Sciences

095 maastricht health campus 550x280 um

Програмата Biomedical Sciences е двугодишна програма в университета Маастрихт. Тя се предлага в партньорство между Maastricht University и Hasselt University in Diepenbeek (Белгия), обединени те се наричат University Limburg (TUL). И двата изследователски института са на високо ниво в редица области, като се дава възможност на студентите да участват в междугранични проучвания и да получават практически опит. В началото, започвате работа в малки групи и преминавате към работа като независим изследовател, с акцент върху професионалните изследователски умения, докато междувременно придобивате специализирани знания чрез лекции от експерти в областта

Ще имате възможността да преследвате собствените си интереси. Избираемите дисциплини обхващат теми от сферата на храненето и метаболизма до рака и развиващата се биология; сърдечно-съдовата биологията и медицината, но и ще придобиете умения за работа с радионуклиди. Освен това, Вие ще имате 22-седмичнен стаж през първата година, а през втората-30 седмичен, в одобрени лаборатории,по Ваш избор в Холандия или в чужбина. Тези стажове са посветени на състоянието на най-съвременните техники за проучване и най-вече за Ваш изследователски проект. Вашият избор за научен проект и лабораторно ще повлияе и при избора Ви на специализация.

Специализации

По време на 30-седмичния стаж през втората година се дава възможност на студентите да развият свой собствен профил в областта на биомедицинските науки. Програмата предоставя възможност за една от следните специализации:

Клинични молекулярни науки- специализацията е насочена към генетични, епигенетични, метаболитни и екологични апсекти, причиняващи болестния процес. Темите обхващат хронични и / или възпалителни заболявания, такива като метаболитен синдром, диабет, астма, хронична обструктивна белодробна болест, болест на Алцхаймер, шизофрения, рак и сърдечносъдови заболявания. Вие имате възможността да изберете в кой изследователски институт да разработите Вашето изследване. Има и опция да изберете стаж в друг университет или изследователски отдели на биомедицински фирми в Холандия или чужбина.

Сърдечно-съдова биология и медицина- задълбочено обучение в сърдечно-съдовата система и свързаните с нея заболявания. Тя обхваща експериментални и клинични изследвания в три основни области: тромбоза и хемостаза, сърдечната функция и провал, както и съдова биология. Вие имате възможност да реализирате изследователски проект в областта на сърдечно-съдовата биологията и медицината в университета Маастрихт или на друго място.

Neuroscience- Вие ще станете част от задълбочени изследвания в областта на молекулярните механизми, основните психологически, психични и неврологични заболявания. Основните изследователки теми включват клетъчна сигнализация, пластичността на мозъка, невродегенеративност, регенерация, генетиката и епигенетиката. Вие ще реализирате изследователски проект в областта на неврологията в Университета Маастрихт или на друго място. Университета предоставя възможност за участие в програмата по обмен, получавайки двойна диплома, с един от трите партниращи Японски университета.

Хранене и Метаболизъм- Вие ще формирате знания за ролята на диета в регулация на обменните процеси и предотвратяване на метаболитни нарушения. Също така ще научите как диетата засяга пре- и пост-оперативните грижи, остри болестни състояния, възстановяване и рехабилитация и палиативни грижи. Вие ще осъществите изследователски проект в областта на храненето и обмяната на веществата в Маастрихтския уни, или на друго място. Тази специализация се предлага от НУТРИМ гимназия по хранене и изследвания върху метаболизма.

Онкология и биология на развитието- специализацията се фокусира върху откриване загатките на рака и човешкото развитие. Целта е да се насърчи по-доброто разбиране на факторите и процесите, свързани с нормалния и анормалния растеж на молекулярно ниво. Специално внимание се отделя на взаимодействието на генетичната среда и генетичнито / епигенетичното регулиране на фенотип на изразяване, както в контекста на нормалното развитие, така и на онкогенеза. Подходи за развитие на по-добри (радио или имуно) терапии за рак е друг апсект от специализацията. Вие ще планирате и реализирате изследователски проект в областта на изследванията на рака или развиваща се биология в Маастрихтили на друго място. Тази специализация се предлага от GROW училище по онкология и биология на развитието.

Местонахождение: Маастрихт

Продължителност: 2 години

Начален месец: Септември

Възможни кариери: В болници, университети, правителствени ведомства, пациентски организации, изследователски организации, екологични организации

Условия за кандидатстване:
-Лична карта;
- Паспортна снимка;
-Бакалавърска степен в сферата, с минимум 180 кредита;
- Академична справка с оценки;
-Регистрация в Studielink (получаване на и-мейл с допълнителни детайли- MY UM portal за изпращане на останалите документи)
- CV;
- Мотивационно писмо;
- Опит в сферата (графа: „друго")
- Доказателство за владеене на Английски (едно от трите)IELTS- с минимален резултат 6,5; TOEFL- с минимален резултат 90; CAE-C:
- Интервю;

Краен срок: 1-ви Юни
15-ти Януари, за желаещите да кандидатстват за стипендия

За повече информация, моля вижте тук