Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Health Food Management Innovation

095 maastricht health campus 550x280 um

Програмата Health Food Management Innovation Ви подготвя да навлезете в процеса на иновации в хранително-вкусовата промишленост, със специален акцент върху подобряването на здравето и здравословно поведение- храненето, чрез разработване на търговски нови хранителни концепции. Тази програма ще запълни нуждата от професионалисти, които имат опит за правилно тълкуване на данни
Днес, лошото хранене, често в комбинация с неактивен начин на живот, са известни фактори свързани с различни хронични заболявания, като затлъстяване, сърдечно заболяване и диабет. Хранителното здравеопазване се превърна в основен двигател на иновациите в хранително-вкусовата промишленост.
Програмата Health Food Innovation Management има за цел да развие умения в студентите, които ще им помогнат да изпълняват важни роли в бизнеса на здравословното хранене и разработването на солидна база за заетост в областта на изследванията.

Местонахождение: кампус Венло

Продължителност: 2 години

Начален месец: Септември

Условия за кандидатстване:
- Лична карта;
- Паспортна снимка;
- Бакалавърска степен в сферата, с мимимум 180 кредита. Трябва да са застъпени областите „здраве" и „хранене"(в оригинал и преведена на английски);
- Академчна справка (в оригинал и преведена на английски);
- Мотивационно писмо;
- CV;
- Доказателство за владеене на Английски (едно от трите) IELTS- с минимален резултат 6,5; TOEFL- с минимален резултат 90; CAE-C;

Краен срок: 1-ви Юни;
15-ти Януари, които искат да кандидатстват за стипендия;

За повече информация, моля вижте тук.