Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Work, Health and Career

095 maastricht health campus 550x280 um

Work, Health and Career е едногодишна магистърска програма на английски език в Maastricht University.

Искате ли да помогне на служителите да останат здрави и продуктивни през целия си живот? Искате ли да разработите и приложите организационни политики в здравеопазването и да направите конкретни подобрения в здравето на работниците?

Вие не само се съсредоточвате над проблеми като – прегаряне (burnout), здравословни оплаквания, работа с хронично заболяване, реинтеграцията след заболяване, неучастието, и за удължаване на трудовия живот – a също така се ангажирате и с благосъстоянието и производителността на личността. Как можем да гарантираме, че хората се радват на своята работа? Какво да направим за да се развиват могат да се развиват както на личностно ниво, така и на професионално? Как да ги накараме да се чувстват на работното място в положителна среда? Вие ще научите какво можете да направите, за да насърчите всички тези неща.

Тази програма ще ви даде:

- Актуални знания на съвременни теми като баланс между работата и личния живот, работен ангажимент, промоция на здравето, удължаване на трудовия живот и несигурната работа;

- Уменията за разработване и реализация на организационните здравни политики и основани на доказателства за професионално здравеопазване интервенции.

- Уникално обучение по теми, като например биопсихосоциален подход към участието на трудовия пазар, морална съдебна служба (например как морални ценности и норми влияят на здравни интервенции?)

- Идеална учебна среда: FHML има дълга традиция в проблемите на здравната наука като производителност, както и мрежа обхващаща здравните застрахователи, агенции за здравето и безопасността, пенсионни фондове и др.

Местонахождение: Маастрихт

Прoдължителност: 1 година (full-time); 2 години (part-time)

Начален месец: Септември

Условия за кандидатстване:
- Копие от лична карта;
- Бакалавърска степен в сферата;
- Академина справка;
- Сертификат по Английски език ( един от трите: IELTS с минимален резултат 6,5; TOEFL с минимален резултат 90: CAE с минимален резултат 90)
- Доклад за средния успех от следването
- CV;
- Паспортна снимка;

Краен срок: 1-ви Юни (15-ти Януари за студнетите, които искат да кандидатстват за стипендията UM-wide scholarship)

За повече информация, моля вижте тук.