Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Political Science

Магистърската програма на Radboud University, Political Sciences, предлага уникална възможност за високо мотивирани студенти за кариера на водещи позиции в държавния и частния сектор.

Магистърската програма предлага четири специализации:

International Relations- Вие ще научите как да разследвате глобални кооперaции и конфликти от различни гледни точки; ще анализирате основните играчи, които оформят глобалната политика, правителства, международни организации, медиите, бизнеса и неправителствени организации.

Political Theory- Вие ще изучавате различните аспекти на взаимоотношенията между политическата власт и морала. Основният въпрос тук е дали политическите принципи, институции и практики могат да бъдат основателни. Какво може да ни накара да извършим определено нещо? А какво всъщност е необходимо да направим?

Comparative Politics- Вие ще се съсредоточите пред политическите предизвикателства на съвременните (не) демокрации в глобализиращия се свят, като нарастващото неравенство, новите изисквания към представителните институции и натиска създаден от миграцията и демографските промени.

Comparative Politics, Administration, and Society (COMPASS)- Вие ще придобиете необходимите качества за да работите в съвременно правителство, както и умения необходими за да разработвате ефективни решения за политически проблем, но и да мислите за възможностите, коите ще се случат, както и за такива, които няма да проработят и няма да бъдат ефективни в различните видове политически системи.

Специализации: International Relations, Political Theory, Comparative Politics, Comparative Politics, Administration, and Society (COMPASS)

Защо да изберете магистърската програма Political Science?

- Програмата е обявена за номер едно от най-влиятелните Холaндски образователни организации за рейтинг. Ключът към този успех е фокусът Radboud към работата в малки групи, интерактивните упражнения и нашите добри специалисти.
- Radboud University предлага международна среда- студенти от цял свят, а също и гостуващи преподаватели от чужбина;
- Членовете на персонала са активно ангажирани в предоставянето на консултации на правителства, обществени и политически организации.

Местонахождение: Неймехен, Холандия

Продължителност: 1 година

Начален месец: Септември

Възможни кариери: Програмата осигурява нужните качества за кариера в правителството или в политически организации, неправителствени организации, международни организации.

Условия за кандидатстване:

  • Копие от лична карта;
  • Мотивационно писмо;
  • Завършена Бакалавърска степен в сферата или в близка до нея. (преведена диплома на родния език и английски език); Необходимо е по-голямата част от курсовете да бъдат свързани със специализацията към която желаете да се насочите.
  • Студентите трябва да притежават необходимите основни изследователски умения. Кандидати, които имат малък опит в социологическите изследвания в предишното си образование първо трябва да се справят с определено задание.
  • Доказателство за владеене на Английски език.
  • IELTS сертификат с минимум точки 6,5; TOEFL Интернет версия минимум 90; TOEFL компютърна версия 232; Camridge Advanced с оценка „С".

За повече информация, моля натиснете тук.