Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Philosophy (Research)

Phylosophy има уникална роля в съвременното общество. За разлика от другите академични дисциплини, тази не може да бъде сведена до един набор от въпроси или един източник. Философите са във всички аспекти на науката и обществото. За да направят това те трябва да декларират две основни качества, а именно: възможността да анализират комплексни проблеми-логично и концептуално и възможността да документират техните заключения на достъпен и убедителен език. Такива умения не са вродени. Те изискват интензивно обучение. Магистърската програма констатира първите професионални стъпки към придобиването на тези качества.

Какво прави тази програма специална?

Магистърската програма Philosophy е двугодишен курс, който е предназначен за студенти с доказани възможности, които искат да се подготвят за академична кариера във Философията. Затова тази програма предлага най-добрите възможности:
• Комбинация от международно признание на научните изследвания и отлично преподаване
• Голям капацитет за научни семинари в историята на философията, континентална философия и аналитичната философия
• Широка гама от специалности по: Философска антропология, Метафизика, Философия на съзнанието, Философията на езика и Логика, Философска Етика, Социална и политическа философия и История на философията.
• Акцент върху обучението по изследователски умения
• Наставник, който напътства студентите по време на обучението
• Възможност за придобиване на Докторска степен в Холандия или чужбина
• Международна среда

В програмата се предлагат следните специализации:

Metaphysics and Epistemology - Метафизиката и епистемологията се фокусират върху развитието на традицията херменевтика - ключови фигури са Шлайермахер, Дилтай, Хайдегер, Гадамер, Рикьор и Дерида.

Philosophical Anthropology- Вие ще учите философското значение на психоаналитичнита херменевтика, разработена от Фройд и последователи му. Изследванията се фокусира, по-специално, върху феноменологичната традиция (Сартр, Мерло-Понти, Дельоз и Бътлър).

Philosophical Ethics- Във философската етика се изследват моралните последици от човешките действия, от гледна точка на добродетелта (Аристотел, Макинтайър), феноменологията (Хайдегер, Левинас) и херменевтиката (Гадамер, Рикьор). Този отдел също работи като международен изследователски проект на Ницше.

Social and Political Philosophy- В социалната и политическа философия вие учите „политическото" като основа/акцент на не-конфликтния аспект на човешката същност. Spinoza, Hobbes, Kant, Schmitt, Arendt, Zizek and Foucault са основните фигури в тази специализация.
Philosophy of Language and Logic- Специализацията включва изучаването на лингвистични изрази, както и на думи, изречения, текстове и диалози където акцента пада върху контекста, в който тези изрази са били интерпретирани.

Philosophy of Mind- В специализацията Philosophy of Mind and Science, ще изучавате проблеми като психично причинно-следствената връзка, феноменалността на човешкото съзнание и природата на психическото състояние от гледната точка на неврофеноменологията и познавателната парадигма.
History of Philosophy- Избирайки тази специализация, ще научите за развитието на Философията и Метафизиката от средните векове до модерните времена, в частност еволюцията на науката психология и физика от гледна точка на философията.

Местонахождение: Неймехен, Холандия

Продължителност: 2 години

Начални месеци: Септември/ Февруари

Специализации: Metaphysics and Epistemology, Philosophical Anthropology, Philosophical Ethics, Social and Political Philosophy, Philosophy of Language and Logic, Philosophy of Mind, History of Philosophy

Възможни кариери: Тази програма е предназначена за хора, чийто амбиции са да се посветят на проучвания. За момента повече от 60% от дипломиралите се, придобиват и докторска степен в Холандия или чужбина. Останалата част от студентите се реализират в сферата на политиката, администрацията, журналистиката или образованието. Репутацията на Radboud University Nijmegen и на Философския факултет в частност осигурява на студентите си добра основа независимо от желанието за реазлизация на възпитаника.

Условия за кандидатстване:

- Копие от лична карта;
- Завършена Бакалавъркса програма по Философия или близка сфера ( в оригинал и преведена на Английски език); Необходими са минимум 60 кредита за Философски дисциплини; Успех 5.00 и по-висок
- Автобиография;
- Мотивационно писмо в което, кандидатът да демонстрира изследователските си възможности и избраната от него специализация;
- Есе на Философска тема;
- Кандидатстване през системата OSIRIS
- IELTS сертификат с минимум точки 6,5; TOEFL Интернет версия минимум 90; TOEFL компютърна версия 233; Cambridge Advanced с оценка „С".

За повече информация, моля натиснете тук