Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Environment and Society Studies

RADBOUD

Environment and Society Studies е академична магистърска програма на английски език в университета Radboud.

Как можем да работим за едно по-устойчиво бъдеще? Има много нови устойчиви технологии, интелигентни правителствени инструменти и нови идеи за организиране на пазара, за да могат всички тези неща да станат по-устойчиви, но ние не ги използваме много често. Защо така? Какво можем да научим от случаи, в които социалната промяна в други държави е била успешна?

Тази програма се фокусира върху начина, по който обществото се занимава с физическата си среда. Ще разгледате опита, който са имали страни от цял свят и ще разгледаме най-добрите и най-лошите практики. Ще разгледате ролята на пазарите и правителствата, както и на самото общество. Ще станете част от стремежа към устойчивост. Как можем да направим икономиките си по-екологосъобразни и как да променим ежедневното ни поведение? Използвайки прозрения от други дисциплини като социология, психология, политически науки и администрация, ще получите пълен преглед на полето.
 
Местонахождение: Наймехен, Холандия
 
Продължителност: 1 година
 
Специализации: Corporate Sustainability, European Spatial and Environmental Planning, Global Environment and Sustainability, Local Environment Change and Sustainable Cities
 
Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК