Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

International and European Law

tilburg-university-2

International and European Law е магистърска програма на английски език в университета Tilburg.

Международното и европейско право оказват нарастващо влияние върху съдържанието на националните правни системи, затова експертизата в тази сфера е много търсена както от частните, така и от публичните организации.

Тази магистратура по международно и европейско право се занимава с взаимодействието на националното, международното и европейското право и се фокусира върху разновидните начини, по които правото, поднасяйки се от различните организации влияе на развитието в различните райони на една държава.

Обучението в тази програма е често на групи и е интерактивно, с внимание към професионалното развитие на всеки студент.Широко и задълбочено покритие на материала се предоставя, подчертано от централното местоположение на университета между двата основни правни и политическа центъра на Европа: Хага и Брюксел.

Местонахождение: Тилбург, Холандия

Продължителност: 1 година

Специализации: European Union Law, International Law and Human Rights

Възможни кариери: постове в национални и международни публични администрации, национални и международни неправителствени организации (НПО), в дипломатичния блок, европейски и международен съд, международни фирми, адвокатски кантори

Условия за кандидатстване:
• Бакалавърска степен по право, европейско право, политика, международни отношения
• Легализиран превод на дипломата (ако не е на английски)
• TOEFL минимум 90 точки или IELTS минимум 6.5 or CAE or CPE
• Мотивационно писмо
• CV

За повече информация, моля натиснете ТУК.