Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Management of Cultural Diversity

tilburg-university-2

Management of Cultural Diversity е магистърска програма на английски език в университета Tilburg.

Глобализацията означава движение. Хора, изображения, символи, информация, капитал, блага и други неща се движат от единия край на света до другия и хората комуникират с други хора през много километри. Като последствие на това, хората са повлияни и взаимстват от различни течения и идеи от другия край на планетата. Католици и калвинисти, които говорят холандски и италиянски срещат хора с индуски произход, които говорят хинди и се чустват предизвикани или вдъхновени един от друг.

Глобалните социални медии и възможностите за бързо транспортиране улесняват такива срещи. Същото се отнася за международните организации, които разрастват своята дейност по целия свят, което значи, че хора със всякакъв произход работят в тях. Организациите и обществените сфери като пазара на труда, образованието, здравеопазването, културата и изкуството се състоят от работници и граждани от различни идентичности и трябва да работят с хора с различна ориентация и виждания за света.

Целта на тази магистърска програма по мениджмънт на културното разнообразие е, първо, да екипира своите студенти с необходимата експертиза, знания и умения за анализирането на културно разнообразие в организациите и обществените сфери като образование, здравеопазване, пазар на труда, изкуство и култура. Второ, на основата на този анализ, те ще могат да създават мениджърски промени, които да неитрализират риска и вземат ползите от възможностите на културното разнообразие.

Университета в Тилбург е едно от най-добрите места за изучаването на такава програма. Той разполага с международно ориентирана експертиза на високо ниво, прекрасен преподавателски състав и много добри възможности за научноизследователска дейност.

Местонахождение: Тилбург, Холандия

Продължителност: 1 година

Основни предмети: Cultural Identity and Diversity

Възможни кариери: консултант на мениджъри, мениджър на персонал, изпълнител на проект, съветник в сферата на човешките ресурси, изследовател

Условия за кандидатстване:
• Бакалавърска степен по културология, социални науки, религия
• Легализиран превод на дипломата (ако не е на английски)
• Бакалавърска или магистърска теза, написана по време на обучението
• TOEFL минимум 90 точки или IELTS минимум 6.5 or CAE or CPE
• Мотивационно писмо
• CV

За повече информация, моля натиснете ТУК.