Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Quantitative Finance and Actuarial Science

tilburg-university-2

Quantitative Finance and Actuarial Science е магистърска програма на английски език в университета Tilburg.

Инвеститорите винаги оценяват рисковете от загуби, застрахователите намаляват своите рискове с изчисляване на възможните загуби, всички търговци правят оценка на риска оценявайки чувствителноста на своя бизнес от възможните рискове фактори.

Тази магистърска програма по финанси и актюерска наука слага критичната сфера на риск мениджмънта в централна позиция, разгледана през призмата на количествени модели. Преподавана от водещи международни академици от университета в Тилбург, съдържанието и е рефлектирано от най-новите световни тенденции в сферата. Потопи се в света, пълен с предизвикателства на финансите, емпиричните приложения, и актюерската наука на теорията на риска и управлението на пасивите и активите, които ти дават много практични умения, които ще може да използваш по време на цялата си кариера във финансите.

Местонахождение: Тилбург, Холандия

Продължителност: 1 година

Основни предмети: Financial Models, Empirical Finance, Asset Liability Management

Възможни кариери: в банки, застрахователни компании, пенсионни фондове, консултантски агенции, търговски дружества, в отдели по оценка на риска, регулаторни органи и държавни институции

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.