Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Research Master in Business

tilburg-university-2

Research Master in Business е изследователска магистърска програма, която включва докторска курсова работа. Тя помага на студентите да натрупват теоритични и технични знания за курсове за изследователска методология и развива умения, необходими за модерни изследвания в тази област. Тази изследователска програма по бизнес осигурява на студентите аналитични и емпирични средства, които са често използвани в изследванията в бизнеса. Като допълнение, студентите получават задълбочени знания по специализацията, избрана от тях (виж по-долу какви са възможните специализации).

Лекциите от изследователската програма по бизнес се преподават от международно признати изследователи, работещи във факултета CentER и някои блестящи стипендиати, поканени от чужбина

Местонахождение: Тилбург, Холандия

Продължителност: 2 години

Специализации: Finance, Accounting, Information Management, Marketing, Operations Research, Organization and Strategy

Основни предмети: различни за всяка специализация

Възможни кариери: в консултантския или финансовия сектор, в университети по целия свят, в изследователски институти или в банковата сфера

Условия за кандидатстване:
• Бакалавърска или магистърска степен по икономика, иконометрия или бизнес науки, завършена с отлични оценки
• TOEFL минимум 100 точки или IELTS минимум 7 or CAE с минимум В or CPE
• Мотивационно писмо
• CV
• GRE тест или GMAT тест
• Две препоръки
• Копие на бакалавърска или магистърска теза

За повече информация, моля натиснете ТУК.