Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Social Psychology

tilburg-university-2

Social Psychology е магистърска програма на английски език в университета Tilburg.
Тази магистърска програма по социална психология се фокусира както върху индивидуалното, така и върху груповото поведение във формалния и неформалния социален контекст. Програмата изучава как хората се държат в техния социален свят и кое влияе на това поведение. Проблемите, свързани с потребителското поведение, работно и организационно поведение и вземането на решения в социалния, икономическия и организационния контекст са важни теми в тази магистърска програма.
Специализацията Work and Organizational Psychology се концентрира върху науката, базирана на решенията на човешките проблеми в работата. Тя цели да разбере как се постига всяка една от тези цели: оптимизация на работата, подобряване на работния процес и взаимоотношенията, повече справедливост и равнопоставеност.
Специализацията Economic Psychology изучава психологическите механизми, зад които лежат консуматорството и други типове икономическо поведение. Това е една сфера, където психологията и икономиката се преплитат. Тя се занимава с икономически преференции, решения, избори и факторите, които влияят на това, както и последствията от икономически решения.

Местонахождение: Тилбург, Холандия

Продължителност: 1 година

Специализации: Work and Organizational Psychology, Economic Psychology

Основни предмети: различни за всяка специализация

Възможни кариери: на академично ниво в изследванията, комуникацията, политиката, консултирането, човешкото развитие и организационното развитие в частния и публичния сектор

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.