Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Research Master in Social and Behavioral Studies

tilburg-university-2

Research Master in Social and Behavioral Studies е магистърска програма на английски език в университета Tilburg.
Ти си студент с отлични оценки и си готов за провеждането на научни изследвания в социалните и поведенчески науки? Тогава тази магистъска програма е за теб! Тя предлага на талантливите млади изследователи от целия свят необходимите инструменти за провеждането на фундаментални научни изследвания в сферата на социалните и поведенческите науки.
Тази изследователска магистратура е уникална по рода си в Холандия и предлага интердисциплинарен подход чрез интегрирането на различни перспективи, предлагани от социалната психология, социология, организационните науки и методологията на изучаване на човешкото социално поведение.
По време на тази двегодишна програма на английски ти ще посещаваш лекции, водени от най-добрите изследователи в сферата. Ти също така ще бъдеш активно въвлечен и в техните изследвания и ще участваш в иновативни проекти и стажове.

Местонахождение: Тилбург, Холандия

Продължителност: 2 години

Minor-и: Social Psychology, Social Sciences, Methodology and Statistics

Възможни кариери: високи изследователски позиции в университети и държавни институции, изследователски институти за оценка, консултант, в маркетинга

Условия за кандидатстване:

  • Бакалавърска или магистърска степен в релевантна дисциплина като психология, социология, човешки ресурси
  • Средна оценка над 5 през последните две години на програмата (или над 75%)
  • Легализиран превод на дипломата (ако не е на английски)
  • Подходящо академично минало по изследователска методология или статистика – трябва да имаш поне един въвеждащ курс по статистика и курсове като множествена регресия, дисперсионен анализ, факторен анализ и методология на научните изследвания
  • TOEFL минимум 100 точки или IELTS минимум 7 or CAE с минимум В or CPE
  • Мотивационно писмо
  • CV
  • Копие на бакалавърска или магистърска теза или друг научен труд

За повече информация, моля натиснете ТУК.