Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Global Management of Social Issues

tilburg university 2

Global Management of Social Issues е академична магистърска програма на английски език в университета Tilburg.

Тази програма съчетава изследвания на човешките ресурси, организационни проучвания и социология, адресирайки комплексни социални предизвикателства от междукултурна и международна сравнителна гледна точка.

Основната тема на програмата е устойчивото развитие, със специален фокус върху разбирането и задействането на социалните и икономическите двигатели и резултатите от устойчивото развитие на много нива. Програмата ви предоставя организационни и управленски инструменти, които помагат на организациите да се справят с глобалните обществени предизвикателства по начин, който оценява тяхната взаимосвързаност, мултидисциплинарност и мултицентровост. Този магистър има три специализации:

  • Politics, Policy and Societal Development
  • Organizing for Global Social Challenges
  • People management for Global Social Challenges

Местонахождение: Тилбург, Холандия

Продължителност: 1 година

Кариери: в проекти за икономическо развитие, проекти за обществени промени и иновации, инфраструктурни проекти, предприемачески начинания, многонационални организации, международните проекти за опазване на мира (военни и граждански), международни мисии за спасяване и помощ

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.