Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Global Communication

tilburg university 2

Global Communication е академична магистърска програма на английски език в университета Tilburg.

В тази програма ще научите как да разбирате комуникативните предизвикателства на живота във време на глобализация и суперразнообразие, как цялата тази комуникация между културите и подкултурите засяга хората, които тя засяга, и как образованието и разработването на политики могат да подобрят тези контакти и да улеснят сътрудничеството.

Защо да изберем тази магистърска програма?

Съвременният живот е сериозно засегнат от глобализацията. Между люлката и гроба срещаме хиляди ситуации, в които взаимодействаме с хора, с които не споделяме един и същ произход. Ние сме по-мобилни, не стоим на едно и също място и ежедневните ни контакти се простират в много различни социални групи.

В допълнение, интернет ни дава неограничен достъп до хора и информация и ни позволява да общуваме, без да бъдем ограничени от времето и мястото. Тези аспекти на глобализацията превърнаха обществото в суперразнообразно. Да живееш и да си сътрудничиш в такъв свят със супердивидуалност изисква гъвкав и екстензивен комуникативен репертоар.

Местонахождение: Тилбург, Холандия

Продължителност: 1 година

Основни предмети: Language, Globalization and Superdiversity, Linguistic and Cultural Change, Traditional and Non-Traditional Modes of Learning

Кариери: PR координатор, специалист по обществени комуникации, редактор, координатор на комуникациите

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.