Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Nanotechnology

Магистърската програма Нанотехнологии е международно-ориентирана програма, която се преподава ицяло на английски език.

Тази двугодишна програма се фокусира върху дизайн, създаване и изучаване на функционални материали, структури и системи чрез директен контрол на материи на нанометрично ниво.

Подобно на проучванията в тази сфера, така и магистръската програма по нанотехнологии е мултидисциплинарна. От една страна тя ще ви предложи възможността да разгледате различни полета на реализация в нанотехнологиите, а от друга страна ще можете да специализирате в избраната от вас сфера, като  например биотехнологи и нанохимия, нанофизика, наносистеми и средства. Програмата има силна насоченост към изработката и характеризирането на (функционални) наноструктури. Също така пограмата има силен изследователски фокус.

По време на тази програма ще имате възможността да избирате от много специализирани, избираеми дисциплини в сферите на физика, химия, електронно и био инженерство.

Тази уникална магистърска програма ви предлага достъп до лаборатории и класни стаи от световно ниво. Връзките на прорамата с MESA+, един от водещите световни институти по нанотехнологии, означава, че вие със сигурност ще бъдете част от вълнуваша среда на проучвания и на най-доброто академично преподаване в света.

MESA+ Институт по Нанотехнологии

MESA+ е най-големият световен институт по нанотехнологични проучвания с общо 500 учени, които работят заедно в най-иновативните сфери на нанофотониката, наноелектроните, нанотечностите и материознанието.

2772

Местонахождение: Енсхеде

Продължителност: 2 години

Изучавани предмети: Нанонаука, нано-оптика, нано-еектроника, наномедицина, социално прилагане на нанотехнологиите и тн.

Условия за кандидатстване:

 • Бакалавърска степен в сверите на: (Приложна) Физика, Инжинерна Химия и други подходящи бакалаври
 • Познание на следните тем: Математика, Анализ, Линейна Алгебра, Диференциални уравнения
 • Познания на поне две дисциплини, специфични за  Квантовите и Материалните Науки.
 • Копие на диплома, преведена на английски език и легализирана от МОН
 • Справка на оценки, преведена на английски език
 • Описание на изучавани дисциплини
 • Резюме на дисертацията ви на английски език (Бакалвър или магистър)
 • Среден успех от дипломата ви да е поне 75% от максималната оценка
 • IELTS минимум 6.5, TOEFL ( TOEFL-Ibt) минимум 90, САЕ или СРЕ
 • CV (Europass)
 • Имена и контактни данни на лица, с които университетът да се свърже за справка

За повече информация, натиснете ТУК.