Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Public Administration

Това е международно насочена програма, която се изучава изцяло на английски език. Може да започнете както февруари, така и септември.

Тази програма ще ви даде уменията и концепцуалните знания, за да можете да правите описателни, обяснителни и нормативни проучвания. Цялата програма има сравнителна насочеснот, разглеждайки правителства и как те създават законите в страните от ЕС, както и в тези извън ЕС.

Дисциплините, които ще изучвате зависят от специализацията, кото изберете. Тези специализации са:

 • Закони и Спазването им
 • Регулиране и Иновация
 • Публична Безопастност
 • Публично Управление

Комбинацията от академична взискателност и практическа релевантност, както и много- дисциплинарната перспектива на публичната администрация са едни от най-важните характеристики на програмата. Вие ще придобието основополагащи знания  с широк спектър в публичния сектор и специализирани умения за специализацията, която изберете.

Характеристики на програма:

 • Класни стаи с малък брой студенти, които предоставят персонифицирана връзка между учител и студент
 • Комбинацията от солидна академична и практическа подготовка
 • Фокус над международния контекст на публичната администрация
 • Специфичен за случая подход към политическите решения
 • Много-дисциплинарна перспектива, която подхожда към дадения проблем от многожество академични ъгли
 • Международна ориентация и студенти от различни точки на света
 • Прекрасен зелен кампус, който осигурява идеалната учебна среда.

UniTe Board 2014 2015 620x350

Местоположение: Енсхеде

Продължителност: 1 година

Условия за кандидатстване:

 • Бакалавърска степен по Публична Администрация, Политически Науки, Политическа Администрация или бакалавър в подобна сфера.
 • Диплома за средно образование, преведена на английски и легализирана от МОН
 • Академична справка, преведена на английски език
 • Среден успех от бакалавър поне 70% от крайната оценка
 • Описание на изучаваните дисциплини в бакалавърската ви степен
 • Резюме на английски език на дипломната работа/дисертацията
 • Умения за извършване на методологически проучвания
 • Умения по статистика/математика
 • Таблица със съдържанието на учебниците по които сте учили
 • IELTS минимум 6.5, TOEFL ( TOEFL-Ibt) минимум 90, САЕ или СРЕ
 • Имена и контактни данни на лица, с които университетът да се свърже за справка
 • CV (Europass)
 • Мотивационно писмо (максимум 1000 думи)

За повече информация, моля натиснете ТУК.