Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Systems and Control

Това е двугодишна, международно насочена магистърска програма, която се изучава изцяло на английски език. Тази програма ви научава как да контролите поведението на динамични явления и системи при интеракциите им със средата им.

Това е магистратура с мултидициплинарна насоченост , която се фокусира върху контрола на всякакви технически системи. Тази магистратура комбинира математическите познания на Системи и Контрол със специфичните познания на приложенията им ( например мехатронни системи).

По време на обучението си ще разглеждате начини за развививане на математически модели, които отразяват ключовите характеристики на системата чрез прилагането на различни уравнения, неравенства, алгебрични уравнения и тн. След това ще използвате напреднали методи за симулиране на системата модел. По време на симулациите може да тествате и изготвите контролни алгоритми. В зависимост от специализацията ви, ще се концетрирате върху допълването на теоритичните аспекти на контрола или ще се фокусирате върху технологията на развиването на мехатронни системи и приспособления. Тези специализации, може да са:

 • Biomechatronics
 • Control Theory
 • Robotics and Mechatronics

346574936 90f84d76a9 b

Местоположение: Енсхеде

Продължителност: 2 години

Условия за кандидатстване:

 • Бакалавърска степен в сферата на Математиката, Електронно Инженерство, Инженерна Механика, Приложна Физика или подобна.
 • Основни познания по Математика, Контрол.
 • Копие на дипломата ви преведена на английски език и легализирана от МОН
 • Академична справка преведена на английски
 • Мотивационно писмо ( максимум 2 страници)
 • Среден успех поне 70% от максималната ви оценка
 • CV (Europass)
 • IELTS минимум 6.5, TOEFL ( TOEFL-Ibt) минимум 90, САЕ или СРЕ
 • Описание на изучаваните дисциплини по време на бакалавърската ви степен
 • Резюме на дипломната ви работа/дисертацията ви преведена на английски език
 • Имена и контактни данни на лица, с които университетът да се свърже за справка

За повече информация, моля натиснете ТУК.