Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Geo-information Science and Earth Observation

Това е магистърска програма с международна насоченост, която се изучава на английски език. Тази магистратура се предлага в два варианта: Магистратура с продължителност  1 година и с една опция за специализация и магистратура с продължителност  година и половина със 7 опции за специализации.

Гео-информацита е бързо разрастваща се индустрия навсякъде по света. Географско-информационните системи и уредите за измерване от разстояние могат да бъдат използвани за решаването на истинските сложни световни проблеми. Това може да включва определяне дали дадени места са с повишен риск от свличания, планиране на градската инфраструктура, приложение на административни системи за земните площи, наблюдение и анализ на безопастността на храните и водите и създаване на ефективна система за управление и улавяне на замърсителите в околната среда.

Тази програма е създадена за млади професионалисти, които извършват или желаят да извършват задачи предимно в сферата на приложните проучвания или са студенти, които се нуждаят от академични умения и знания, за да подобрят изпълнението на работата си. Завършването на тази програма успешно, дава възможност на студентите да продължат към докторска степен, както в Холандия, така и в чужбина.

Програмата е или 18 месеца  с право на избор между следните 7 специализации:

 • Applied Earth Sciences - Geological Remote Sensing
 • Applied Earth Sciences - Natural Hazards, Risk and Engineering
 • Geoinformatics
 • Land Administration
 • Natural Resources Management (Forestry - Agriculture - Environment)
 • Urban Planning and Management
 • Water Resources and Environmental Management

 Или 12 месеца с право на избор на следната специализация:

 • Geoinformatics

4014447054 4271ff91d6 b

Местоположение: Енсхеде

Продължителност:  12 или 18 месеца

Условия за кандидатстване:

 • Бакалавърска степен в подобна сгфера
 • Основни компютърни умения
 • TOEFL- хартиен минимум 550, TOEFL – интернет минимум 79
 • IELTS минимум 6.0
 • САЕ или СРЕ
 • CV
 • Мотивационно Писмо ( максимум 2 страници)
 • Копие на дипломата ви, преведена на английски език и легализирана от МОН
 • Академична справка, преведена на английски език
 • Имена и контактни данни на лица, с които университетът да се свърже за справка

За повече информация, моля натиснете ТУК.