Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Industrial Engineering and Management

Това е двугодишна магистърска програма с международна насоченост, която се преподава изцяло на английски език.

Industrial Engineering and Management ви научава как да станете експерт в операционното, специализирано управление, като същевременно вие се научавате  как да прилагате знанията си във всички сектори на работа.  В днешно време, компаниите се опитват да водят социално-отговорни политики, като същевременно се опитват да се фокусират върху икономиката. Човекът, планетата и печалбата са ключовите думи в бизнес развитието и вземането на решения. Опазването на околната среда, безопастността, подобряването на условията за труд и социалните помощи са най-важните проблеми за специалистите от тази магистратура.

Този магистър ви научава да развивате, анализирате и оптимизирате процеса и управлението в организациите с цел увеличение на продуктивността, увеличение на продукта , качеството на работа и определянето на рисковете от техническа гледна точка. Industrial Engineering and Management предлага 3 специализации, които трябва да изберете преди започването на магистърската степен:

 • Financial Engineering and Management
 • Healthcare Technology and Management
 • Production and Logistic Management

ic AQKQ4AEA9C34Aqg6CwBuRIgCBwHDrAOLAYA6pUE

Местоположение: Енсхеде

Продължителност: 2 години

Условия за кандидатстване:

 • Бакалавърска степен в подобна сфера
 • Познания в слените сфери: Методология на Проучвания, Статистика/Математика
 • Таблица със съдържанието на учебниците по които сте учили бакалавърската си степен
 • GMAT или GRE тест
 • Среден успех поне 80% от максималната крайна оценка
 • ТOEFL – интернет минимум 90
 • IELTS минимум 6.5, като на всеки компонент трябва да имате минимум 6.5
 • САЕ с оценка минимум С
 • СРЕ с оценка мимимум С
 • CV
 • Мотивационно Писмо ( максимум 1000 думи)
 • Копие на дипломата ви, преведена на английски език и легализирана от МОН
 • Академична справка, преведена на английски език
 • Резюме на дипломната ви работа/дисертацията ви, преведена на английски език
 • Имена и контактни данни на  2 лица, с които университетът да се свърже за справка

За повече информация, моля натиснете ТУК.