Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Mechanical Engineering

Това е двугодишна магистърска степен, която е с международна насоченост и се изучава на английски език.

Специалността Mechanical Engineering се фокусира върху дизайна, анализа и поддръжката на машини, структури и продукти, както и на процесите за изработка.

Почти всяка част от модерния свят до известна степен е продукт на машиностроенето- от петролните рефинерии и електроцентралите  до стоманите заводи, от дигите против наводнения до слуховите апарати. Машиностроителите стоят зад всички модерни начини на транспорт и те са отговорни за иновациите в сферите като биомедицина.

От огромни инсталации до микроскопични медицински уреди, машиностроителите използват технически решения в човешки контекст.

За разлика от бакалавърската програма, тук проучването и методологията се изучават предимно в отделен курс, като проучването е основна част от много дисциплини по време на магистърската програма.  Тези дисциплини са насоени към създаването на солидна база от фундаментални проучвания в специализацията, която сте си избрали.

 • Mеchanical Engineering предлага 5 специализации:
 • Biomechanical Engineering
 • Design Production and Management
 • Maintenance Engineering & Operations
 • Mechanics of Solids, Surfaces & Systems
 • Thermal and Fluid Engineering

UniTwente2

Местоположение: Енсхеде

Продължителност: 2 години

Условия за кандидатстване:

 • Бакалавърска степен в подобна сфера
 • Познания в следните сфери: Машиностроене
 • Среден успех поне 75% от максималната крайна оценка
 • ТOEFL – интернет минимум 90
 • IELTS минимум 6.5
 • САЕ с оценка минимум С
 • СРЕ с оценка мимимум С
 • CV
 • Мотивационно Писмо ( максимум 2 страници)
 • Копие на дипломата ви, преведена на английски език и легализирана от МОН
 • Академична справка, преведена на английски език
 • Резюме на дипломната ви работа/дисертацията ви, преведена на английски език
 • Имена и контактни данни на  2 лица, с които университетът да се свърже за справка

За повече информация, моля натиснете ТУК.