Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Biomedical Engineering

Тази бакалавърска програма по биомедицина е междудисциплинарно поле на дейност, което комбинира инженерство и природни науки. Освен тях се включва биология, нанотехнологии, физика, електронно инженерство и машинно инженерство.

Програмата се фокусира върху ти ключови сфери: Imaging & Diagnostics, която включва визуализация и разбиране на биологичните процеси в клетките и организмите; Bionanotechnology & Advanced Biomanufacturing, чийто център е в развитието на технологиите, които възвръщат функциите на заболелите и засегнати органи; Neural & Motor Systems, която изучава взаимодействието между мозък, нерви, мускули и скелет.

Програмата е близко свързана с MIRA Institute for Biomedical Technology and Technical Medicine. MIRA, в световен мащаб е сред петте най-добри био-инженерни департамента. Изследователите в MIRA ще бъдат отговорни за Вашето развитие и обучение по време на следването Ви.

ic AQLKDQQEzyK6ApY6CwD9QOgBBwHDrAOLAYA6MLQ

Местонахождение: Енсхеде, Холандия

Продължителност: 2 години

Имате опция от следните специализации:

 • Imaging & Diagnostics
 • Bionanotechnology & Advanced Biomanufacturing
 • Neural & Motor Systems
 • Език: Английски

Начална дата: 1-ви Септември

Условия за кандидатстване:

 • Копие на лична карта
 • Бакалавърска програма в сферата
 • Академична справка-оригинал и преведена на Английски
 • Диплома за бакалавър, преведена на английски език и легализирана от МОН
 • Описание на изучаваните дисциплини в бакалавърската степен
 • Среден успех над 5.00 от бакалавърската степен
 • Добри познания по: Смятане и анализи, Линейна алгебра
 • CV (Europass)
 • Мотивационно писмо
 • IELTS/CPE
 • Имена и контактни данни на 2 лица, с които университетът да се свърже за справка
 • Програмата може да има специфични изисквания

Краен срок за подаване на документи:
За прием Септември: За регистация в Озирис: преди 1-ви Май; Попълване на кандидат-студентска форма: преди 15-ти юни;

За прием Февруари: За регистрация в Озирис: преди 1-ви Октомври; Попълване на канидат-студентска форма, преди 15-ти Ноември.

За повече информация, моля натиснете ТУК.