Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Business Administration

Тази магистърска програма по бизнес администраци е с продължителност една година и е изцяло ориентирана на английски език.

По време на магистърската програма, Business Administration, Вие ще научите как да помагате на различни организации да подобряват техния бизнес и да разрешават сложни проблеми.

Вие ще изкарате основни курсове в международното поле на бизнес администрацията, фокусирайки се върху силните страни на Twente.

В допълнение на това, Вие ще имате възможността да избирате от широка гама от избирателни предмети за бъдещи проучвания и специализации в някои от 8-те полета, в които Twente дава възможност за реализация.

В тази магистърска програма, вие може да избирате между следните специализации:

 • Purchasing & Supply Management
 • Human Resource Management
 • Business Information Management
 • Innovative Entrepreneurship
 • Marketing & Strategy
 • Change management
 • Innovation & Technology Management
 • Financial Management

Освен това, специализациите HRM и Purchasing and Supply Management, Ви дават възможност да придобиете двойна диплома- като можете да изберете някой от партньорските университети в Берлин, Париж или Лаперанта.

Комбинацията от академична взискателност и практическа насоченост, междудисциплинарната насоченост и бизнес-контекста са част от важните характеристики на програмата. Вие ще получите най-доброто от двата свята: Високи, релевантни познания и широк спектър и представа за бизнес света.

enschede 14

Местонахождение: Енсхеде, Холандия

Продължителност: 1 година

Език: Английски

Условия за кандидатстване:

 • Копие на лична карта
 • Бакалавърска програма в сферата
 • Академична справка-в оригинал и преведена на Английски; Оценка по математика
 • Диплома за бакалавър, преведена на английски език и легализирана от МОН
 • Среден успех от дипломата над 5.25
 • Описание на изучаваните курсовете в бакалавърската степен
 • Изисква се да имате познания/ или да сте преминали предмети в университета, като: маркетинг, финансов мениджмънт, стратегически мениджмънт, бизнес право, HR
 • Изследователки и математически умения
 • GMAT (не по-стар от две години)
 • CV (Europass)
 • Мотивационно писмо
 • Имена и контактни данни на 2 лица, с които университетът да се свърже за справка
 • Свидетелство за владеене на Английски език ( едно от трите): IELTS: 6.5; TOEFL: 90; CAЕ/СРЕ
 • Програмата може да има специфични изисквания.

Краен срок за подаване на документи:

За прием Септември: За регистация в Озирис: преди 1-ви Май; Попълване на кандидат-студентска форма: преди 15-ти юни;

За прием Февруари: За регистрация в Озирис: преди 1-ви Октомври; Попълване на канидат-студентска форма, преди 15-ти Ноември.

За повече информация, моля натисни ТУК.