Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Communication Studies

Тази магистърска програма по комуникации е едногодишна програма, изцяло ориентирана на английски език. Програма започва както през септември, така и през февруари.

По цял свят различните организациите разчитат комуникацията помежду им да бъде успешна. Програмата комбинира академичната насока и практическата релевантност, за да се превърнете в успешен експерт в сферата на комуникациите.

Магистърската програма Communication Studies ще ви даде теоретична база и практическото познания за справяне с днешните комуникационни предизвикателства. Тя се фокусира върху теми, които са най-важни за комуникационните специалисти.

Програмата осигурява тесни връзки с изследователската програма Communication Science, като специалният фокус пада върху организационния контекст и връзката между комуникация и технология.

Програмата предлага четири специализации:

 • Corporate Communication
 • Marketing Communication
 • Technical Communication

Програмата се характеризира с:

- комбинация от академична взискателност и прилагане знанията на практика;
- интердисциплинарен подход, който се разглежда ключови теми от различни аспекти;
- фокус върху организационния контекст на комуникационния процес;
- фокус върху прилагането на новите информационни и комуникационни технологии (ИКТ);
- подход към проектно-ориентирани комуникационни решения;
- международна среда със студенти от цял свят;
- лично отношение към студента и акцент върху развитието на личността.

1407751192phpJBr2kd

Местонахождение: Енсхеде, Холандия

Продължителност: 1 година

Специализации: Corporate Communication; Marketing Communication; Technical Communication

Език: Английски

Начален Месец: Септември или Февруари

Условия за кандидатстване:

 • Бакалавърска програма в сферата или социални науки
 • Познание по следните теми: изследователска методология за комуникация, и комуникационни науки, основни теории, модели и концепции
 • Академична справка в оригинал и преведена на Английски език
 • Диплома за бакалавър, преведена на английски език и легализирана от МОН
 • Списък на използваната литература (учебници) и отбелязване на основните теми;
 • Изследователски умения
 • Опит с програмата SPSS, или подобна на нея; Свидетелство за работа (изброяване на учебници/литература)
 • Резюме на английски език на дипломната Ви работа/десертацията Ви
 • CV (Europass)
 • Мотивационно писмо (не повече от 1000 думи)
 • Имена и контактни данни на 2 лица, с които университетът да се свърже за справка
 • Свидетелство за владеене на Английски език ( едно от трите): IELTS: 6.5; TOEFL: 90; CAE/СРЕ

*Програмата може да има специфични изисквания

За повече информация, моля натиснете ТУК.