Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Construction Management and Engineering

Тази магистърска програма по мениджмънт и инженерство в строителство е двугодишна програма, която може да стартира през септември или февруари.

Нови техники, смяна на роли, сложна логистика и глобализацията оказват голямо влияние върху характера на строителни проекти. Комплексност, иновация и междудисциплинарни проекти в динамична среда, провокират търсенето и набирането на инженери, които са в състояние да комбинират умело инженерни качества с управленски познания.

Програмата Construction Management and Engineering (CME) използва авангардна технология за разделяне и разбиране на процесите, която интегрира въпросите по политически проблеми, социални тенденции и методологии за управление. Ключовите области, които ще изучавате в университета Twente, включват стабилна основа в сфери като строителството, публично-частното управление, индустриализацията в проектирането и строителството, IT-управление на риска.Тази програма е разработена в тясно сътрудничество със строителната индустрия и е насочена към процеса на дизайн.

Големи строителни проекти стават все повече и повече и все по-сложни. Тези проекти могат да се изпълняват само от екипи от хора с различни умения, като всички те работят заедно. Вие можете да управляват ефективно такива строителни проекти, като е необходимовинаги да имате предвид, че рисковете, са неразделна част от тези проекти и те трябва да бъдат предвидени и контролирани.

DSC 0031 950x340

Местонахождение: Енсхеде, Холандия

Продължителност: 2 години

Език: Английски

Начален месец: Септември; Февруари

Условия за кандидатстване:

 • Бакалавърска програма в сферата на Инженерството. Основният предмет по време на бакалавърската програма, трябва да съвпада с предмета на изследване
 • Познание по следните теми: Строителство, Архитектура / проектиране на сгради и управление на проекти
 • Академична справка в оригинал и преведена на английски език
 • Диплома за бакалвър, преведена на английски език и легализирана от МОН
 • Описание на изучаваните курсове по време на бакалавъра
 • Висок успех
 • Резюме на английски език на дипломната Ви работа/дисертацията Ви
 • CV (Europass)
 • Мотивационно писмо (не повече от 1000 думи)
 • Имена и контактни данни на 2 лица, с които университетът да се свърже за справка
 • Свидетелство за владеене на Английски език ( едно от трите): IELTS: 6.5; TOEFL: 90; CAЕ/СРЕ

*Програмата може да има специфични изисквания.

За повече информация, моля натиснете ТУК.