Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Educational Science and Technology

Интересувате ли се от проектиране, оценяване, преподаване и изучаване на програми в училища и организации? Или искате да разберете повече за обучението и развитието на служителите в дадена компания? Ако е така, програмата Educational Science and Technology e с продължителност една година в университета Twentе. Можете да стартирате през месец септември или месец февруари.

Програмата се фокусира върху проектирането, както и върху оценката на преподаване и учене на програми в училища и организации. Обхватът е широк: от обучението на малки деца в началното училище да развитието на интерактивни материали за професионално обучение, както и от оценка на качеството на образование, училищна производителност, до развитие на талант и лидерски позиции.

Вие ще приемете по-хай-тек подход към обучението си като същевременно акцента пада и върху човешкия ресурс. Избирайки тази програма ще научите всичко за теориите на обучение и оценяване; инструктаж проектиране и реализация; теоретични основи и практическите приложения на (базирани на технологията) учебни среди. Също така ще откриете как да проектирате различни сценарии за обучение и учебни програми, както и как да се превърнат вашите проекти в препоръки и решения на практически проблеми.

Програмата предлага две специализации:

 • Educational Design & Effectiveness- Специалиацията се отнася до учене и преподаване в официална и неофициална среда и ефективност в училищата.
 • Human Resource Development се фокусира върху разработването за обучение в организациите.

*Комбинацията от тези две специализации е възможна.

Twente tower

Местонахождение: Енсхеде, Холандия

Продължителност: 2 години

Език: Английски

Начален месец: Септември; Февруари

Условия за кандидатстване:

 • Бакалавърска програма в сферата
 • Познание по следните теми: съдържание на домейна на образователни науки
 • Академична справка в оригинал и преведена на Английски език
 • Диплома от бакалавърската Ви степен, преведена на английски и легализирана от МОН
 • Изследователски умения: Методология на изследването; Изследователски техники (SPSS); методология на проектирането
 • Описание на изучаваните курсове по време на бакалавъра
 • Опит в сферата
 • Резюме на английски на дипломната Ви работа/дисертацията Ви от бакалавъра
 • CV (Europass)
 • Мотивационно писмо (не повече от 1000 думи)
 • Две препоръки ( препоръчително една от работодател и една от университетски преподавател)
 • Свидетелство за владеене на Английски език ( едно от трите): IELTS: 6.5; TOEFL: 90; CAE/СРЕ

*Програмата може да има специфични изисквания.

За повече информация, моля натиснете ТУК.