Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Electrical Engineering

Бихте ли искали да обогатите познанията си по проектиране, анализ и изследвания по отношение на иновативни електрически системи? Виждате ли проектирането, разработването и производството на електрически и електронни системи и процеси, като вълнуващ начин на живот? Ако е така, тази магистърска програма, Electrical Engineering, чиято продължителност е две години е определено за Вас! Програмата е международно ориентирана и се преподава изцяло на английски език. Можете да стартира през месец септември или февруари.

Electrical Engineering ще Ви даде познания как съвременната технология може да се използва, за да се засили допълнително ускоряването или скалата за определяне на електронно-базираните системи. Програмата ще Ви осигури умения и опит, които можете да приложите в почти всички области на техниката. Вие ще бъдете изправени пред предизвикателството да подобрявате високотехнологични системи с акцент върху теми като устойчивото развитие, здравето и безопасността.

Изследванията в областта на Electrical Engineering се фокусират върху много области, вариращи от микросистеми, мехатрониката и телеком, до интегрална схема дизайн / архитектура и биомедицински приложения. Вие ще Можете да приспособите голяма част от програмата, така че тя да отговаря на вашите лични интереси (вариращи от технически към управленски аспекти).

Програмата предлага 12 специализации в няколко различни направления:

Микросистеми:

 • Devices for Integrated Circuits
 • Integrated Optical Systems
 • Lab-on-a-chip Systems for Biomedical & Environmental applications
 • Nanoelectronics
 • Transducers Science & Technology

Роботика и Мехатроника:

 • Robotics & Mechatronics

Телеком:

 • Communication Networks
 • Telecommunication Engineering
 • IC Design/Computer Architecture
 • Dependable Integrated Systems
 • Integrated Circuit Design

Биомедицински приложения:

 • Невротехнология и Биомехатроника
 • Image and Signal Processing
 • Computer Vision & Biometrics

1407751192phpJBr2kd

Местонахождение: Енсхеде, Холандия

Продължителност: 2 години

Език: Английски

Начален месец: Септември; Февруари

Условия за кандидатстване:

 • Бакалавърска програма в сферата (Инженерство; Физика);
 • Познание по следните теми: смятане, линейна алгебра, диференциални уравнения, вероятности, сигнали и системи, цифрова и аналогова електроника, електромагнитни полета
 • Академична справка в оригинал и преведена на английски език
 • Диплома за бакалавър, преведена на английски език и легализирана от МОН
 • Висок успех от бакалавъра
 • Описание на изучаваните курсове по време на бакалавъра
 • Резюме на английски език на дипломната Ви работа/дисертацията Ви
 • CV (Europass)
 • Мотивационно писмо (не повече от 1000 думи- като обясните: защо сте избрали университета и програмата и на коя специализация и защо се сприрате)
 • Две препоръки ( препоръчително една от работодател и една от университетски преподавател)
 • Свидетелство за владеене на Английски език ( едно от трите): IELTS: 6.5; TOEFL: 90; CAE/СРЕ

*Програмата може да има специфични изисквания.

За повече информация, моля натиснете ТУК.