Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Industrial Engineering and Management

university twente campus

Industrial Engineering and Management е академична бакалавърска програма в университета Twente.

Светът и неговите проблеми се променят: обществото, в което живеем, става все по-сложно. Развитие като застаряването на населението, икономическият спад, проблемите в здравеопазването и изменението на климата са фактори, които допринасят за това. Фирмите, които искат да оцелеят в този климат, трябва да бъдат активни. Те трябва да се справят ефективно с ресурсите си и да действат устойчиво. В резултат на тези промени компаниите стават все по-сложни и все по-често създават организацията си по глобални стандарти. Повечето от днешните компании са част от мрежа от много компании.

В тази бакалавърска програма ще използвате модели и техники за систематично анализиране на силните и слабите страни на компанията и осъществяването на подобрения.

Местонахождение: Енсхеде, Холандия

Продължителност: 3 години

Начална дата: 1-ви септември 2018

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.