Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Global Sustainability Science

Това е една иновативна програма на бъдещето, която се изучава на английски език. Тя е иновативна и нова и може да започнете обучението си по нея септември месец. В тази специалност ще се научите как да развивате нови решения на проблемите с устойчивостта на околната среда. В това влиза изучаването на взаимодействията между хората и природата на местно, регионално и глобално ниво. Тази програма ще ви даде знанията чрез които да направите смислен принос към нашата планета.

Мултидицплинарен подход

Една устойчива планета е тази, която е годна за живот за настоящето и бъдещите поколения. Вие разбира се знаете, че сме изправени пред много предизвикателства: разпределението на вода, храна и енергия, промяната в климата и изчерпването на ресурсите, са само част от горещите теми. Устойчивото развитие е комплексна концепция и изисква все повече експерти и мултидисциплинарен подход. Тази програма ви дава инструментите от които имате нужда, за да разледате проблема с устойчивото развитие от множество гледни точки и да намерите разрешения, които биха могли да променят света.

GSS Beeld 3 0

Местоположение: Утрехт, Холандия

Продължителност: 3 години

Условия за кандидастване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.