Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Health and Life Sciences (20 Master Programmes)

Health and Life Sciences предлага следните 20 магистратури:

wtu academiegebouw

1. Магистърска програма Artificial Intelligence

Магистратурата Artificial Intelligence е част от бързо променяща се и предизвикателна сфера, която прави явни промени в живота ни ежедневно. Естествената обработка на език е напълно нормална- виждаме я постоянно в смартфоните си или в Google Translate.

Проучвания показват, че можем да подобрим човешките умствени възможности чрез свързване на мозък директно към компютър.

Избирайки от голям спектър предмети, Вие може да си създате идеална програма, която да е съобразена с личните Ви интереси.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК .

2. Магистърска програма Biofabrication

Biofabrication е наистина мултидисциплинарна сфера на проучване. Тази програма изисква познания по химия физика, биология, медицина, роботика и компютърни науки. В тази връзка, много малко изследователи, които навлизат в сфера на Biofabrication се обучени в такъв широк спектър от предмети. Тази магистърска програма е подгодяща за вас, ако сте мотиварирани да станете мултидицсиплинарен изследовател и сте готови да отидете в Австралия за някои от предметите Ви и са излседователския Ви проект през втората година на обучението Ви.

Това е първата в света магистратурапо Biofabrication и Ви дава възможността да получите двоен магистър от Utrecht University и една партнъорска институция в Австралия.

 • Местоположение- Утрехт и Австралия
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК .

3. Магистърската програма Biology of Disease

Програмата Biology of Disease е интердисциплинарна програма, която ще ви постави начело на най-новите клинични изследвания и проучвания. В тази програма ще изучавате механизмите на болестите от по-широка гледна точка.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК .

4. Магистърска степен Cancer and Stem Cell Biology

Имате ли ясен и специфичен интерес от рак, стволови клетки или биология на развитието? Тази магистърска програма съчетава проучване в три сфери: онколоия, биология на молекулярното развитие и генетика.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК .

5. Магистърска програма Clinical Child, Family and Education Studies

 • Интересно ли Ви е как средата въздейства върху възпитанието и развитието на младите хора?
 • Искате ли да допринесете за постигането на максимални резултати при отглеждането на деца и да допринесете за една по-добра среда за децата и младите хора?

Ако отговорите на тези въпроса са ДА, то тази програма е подходяща за вас.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК .

6. Магистърска програма Drug Innovation

Тази магистратура е гласувана като най-добрата в сферата на химия за цяла Холандия от престижната класация на The Dutch Master’s Selection Guide ( Keuzegids Masters 2015). Програмата също е избрана за най-добра в годишната класация ‘Beste studies’ by Elsevier от самите студенти.

Тази магистратура се фокусира върху диагностиката, управлението и подобрението на малките молекули и биомолекулярните лекарства. Тази специалност покрива много теми като например развитието на нови ваксини и изучаването на анти тела, генни терапии и тн. Когато едно лекарство бъде разработено , то трябва да бъде одобрено, което носи със себе си нови предизвикателства- например как да установим нови методи и критерии за оценка на качеството, ефикастността, безопастността и действието на даденото лекарство.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК .

7. Магистърска програма Environmental Biology

Магистърската програма Environment Biology Ви дава възможността да разгледате същността на живота от простите гени до сложните екосистеми.

Растенията, животните, дори микробите- всички те играят ключова роля в поддържането на живота на планетата.Тази магистратура ви дава възможността да разгледате различните организационни етапи на живота- от гените, клеткитте и организмите до цели полулации и екосистеми.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК .

8. Магистърска програма Epidemiology

Тази програма е гласувана като най-добра за сферата си в цяла Холандия от престижната класация The Dutch Master’s Selection Guide ( Keuzegids Masters 2015).

По време на тази магистратура Ви ще разгледате разпределението и орпрделящите фактори за здравето и смъртността на определни популации. Медицината, базирана на твърди доказателства поставя нови стандарти и специалистите имат нужда от нов дизайн, нов начин за събиране на данни, анлиз и интерпретиране на епидемиологичните и здравни проучвания. Тази научна дисциплина все повече се търси при клиничните изследвания ( човешки, фармацефтични и ветеринарни), както и от различни индрустрии и дори при състаяването на закони.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК .

9. Магистърска програма Infection and Immunity

Разрешете бъдещите обществени здравни проблеми. Нуждаем се от добре обучени и креативни специалисти, които да ни помогнат в разрешаването на здравните проблеми на бъдещето. Виждате ли себе си като човек, който се изправя пред проблеми като увеличаващия се брой на алергии и автоимунни заболявания? Бихте ли прекарали време в разработването на персонифицирани лекарства, за да лекувате рак или хронични възпалителни болести? Ако отговорите Ви са положителни, то това е програма за Вас.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК .

10. Магистърска програма Marine Sciences

Океаните и моретата играят важна роля в напия живот- над 65% от населението на земята живее в бреговите райони. Жизненоважни за икономиката и богатствато, за климата, храната и биоразнообразието, океаните и мореата имат неизмеримо обществено значение.

По време на тази двугодишна програма ще се наичучите как морските екостистеми и процеси протичат в природата и как те се променят заради човешката намеса.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК .

11. Магистърска програма Methodology and Statistics for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences

Модерното общество се ръкови от информация. Всичко се наблюдава и измерва, но все пак има големи предизвикателства за намирането на оптимални начини за извършване на проучвания, за анализ на данни и за извличане на най-важната информация.

Тази програма комбинира експерти в сферата на проучванията от следните катедри от Utrecht University(UU) и University of Twente (UT).

-          Катедра Methodology and Statistics (UU)

-          Катедра Biostatistics, University Medical Centre Utrecht (UU)

-          Катедра Research Methodology, Measurement and Data Analysis (UT)

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК .

12. Магистърска програма Molecular and Cellular Life Sciences

Холандският файд за магистърски програми ( Keuzegids Masters 2015) постави магистърската степен на Утрехт Molecular and Cellular Life Sciences на първа позиция в сфераъа на химия за цяла Холандия.

Това е идеиалната магистърска програма, ако ви интересуват молекулите като основа на живота и болестите, а ако искате да научите как химията, биологията, биомедицинските науки и физиката допринасят към разбирането ни на начина как работят тези молекули. Централният фокус на тази специалност е взаимодействието между клетките и организмите.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК .

13. Магистърска прграма Nanomaterials Science

Тази магистратура е гласувана като най-добрата в сферата на химия за цяла Холандия от престижната класация на The Dutch Master’s Selection Guide ( Keuzegids Masters 2015). Програмата също е избрана за най-добра в годишната класация ‘Beste studies’ by Elsevier от самите студенти.

Това е мултидисциплинарна двугодишна програма, по време на която ще се запознате с предметните сфери на catalysis, colloid science и nanophotonics. Тази магистратура ще Ви даде солидни теоритични знания и ще Ви помогне да развиете експериментаторските Ви способности, които ще са Ви нужни за извършването на проучвания на високо ниво. Във връзка с това теоритичното Ви обучение с съчето с проучване, което Ви дава възможността да приложите практически натрупаните си знания.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК .

14. Магистърска програма Neuroscience and Cognition

Тази магистратура в Утрехт е с изследователски характер и подготвя да бъдете neuro и/или cognition учени, които са напълно способни да се справят с предизвикателствата на модерните мултидисциплинарни проучвания. С предостатъчни знания за способностите на мозъка и на когнитивните функции, Вие ще сте подготвени да се присъедините към международните екипи, които се занимават с изследването на най-сложния орган в човешкото тяло. Ако всичко това Ви допада, то това е магистратурата за Вас.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК .

15. Магистърска програма Regenerative Medicine and Technology

Тази магистърска програма цели да обучи мултидисциплинарни учени и да стимулира иновативните проучвания между биомедицинските науки, инженерните науки и клиничните им  приложения. Тази бързо-разрастваща се мултидисциплинарна сфера на регенеративната медицина има значителни ефекти върху настоящите и бъдещите приложения на здравеопазването. Нашият силен фокус върху технологията ще Ви осигури разбиране върху процеси като специфичните техники за култивиране на клетки и употребата на биоматериали и компютърни модели.

Това е уникалана прграма, която комбинира биомедицинскиия клиничен подход на University Medical Center Utrech с технологичния подход на Faculty of Biomedical Engineering at Eindhoven University of Technology ( TU/e).

 • Местоположение- Утрехт и Айндховен
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК .

16) Магистърска програма Science and Business Management

В годишния преглед  “Beste studies” by Elsevier , магистратурата Science and Business Management е избрана за най-добра в сферата си от гласувалите в класация студенти.

Свързване на света на науката с този на бизнеса

Компаниите и академичните институции имат нужда от професионалисти с  умения да управление и с познания за пазара, като например кои са продуктите, които отнемат най-дълго време за производство? Също така те трябва да притежават добри познания относно научните принципи, които стоят зад тези продукти и процеси.

Тази магистърска програма Ви предлага уникално обучение, които ще Ви помогне да „преведете“ интересните идеи в иновативни продукти.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК .

17. Магистърска програма Science Education and Communication

По време на тази магистратура ще придобиете теоритични и практични умения, както в официалните , така и в неофициалните образователни практики. Вашата научна дисциплина ще бъде разгледана от по-широка социална гледна точка. Вие ще развиете собствена гледна точка за това как вашата дисциплина трябва да е приложима към образованието и обществото като цяло. Стажовете и изследователските проекти ще Ви помогнат да станете  иноватор с много умения.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече иформация, моля натиснете ТУК .

18. Магистърска програма Social and Health Psychology

Таз магистратура ще Ви даде нужните знания, за да анализирате теми, свързани с контрола на човешкото поведение с цел подобряване на социалните връзки и здраве. По време на вашето обучение, Вие ще разгледате водещи теории, концепции и техните взаимодействия с различните сфери на обучение. Вие също ще научите как да използвате и да развивате най-модерните методи на проучване чрез участие в текущи проекти, където Вие ще придобиете опит в проучванията в сферата на поведенческите регулации.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече иформация, моля натиснете ТУК .

19. Магистърска програма Sustainable Development

Тази двугодишна програма е подходяща за студенти, които искат да допринесат за създаването решения, които са необходими за създаването на едно отговорно, спрямо социалните и природните проблеми, общество.  По време на обучението си, Вие ще се научите да анализирате процесите, които водят до промени и ще разгледат краткосрочното и дългосрочното управление на тези процеси на местно и международно ниво.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК .

20. Магистърска програма Toxicology and Environmental Health

Мултидисциплинарната същност на тази програма значи, че Вие ще имате възможността да специализирате в определена сфера или да изучавате по по-широкообхватен начин определянето на риска. Също така може да участвате в експериментални изследвания в сферите на невротоксикологията, имунотоксикологията, алергиите, ендокринната токсиокология и химията.

Като магистър от тази програма, Вие ще сте квалифициран да давате оценка на въздействието на токсикологичните агенти или средата на работа чрез прилагане на принците на епидемиологията.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Такса: 1,984 евро на година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

За повече информация, моля натиснете ТУК .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Условия за кандидатстване:

 • Бакалавърска степен в подобна на избраната от Вас магистратура сфера
 • Лична карта
 • CV
 • Мотивационно Писмо
 • Две препоръки
 • IELTS академичен, минимум 6.50 на всички компоненти; TOEFL, iBT минимум 93; САЕ с оценка мимимум В; СРЕ с оценка минимум С
 • Платена такса за кандидатстване от 100 евро ( таксата се праща директно към банковата сметка на университета)

*** Имайте предвид, че всяка програма има собствени специфични условия за кандидатстване; При получаване на кандидатурата Ви, програмните директори може да Ви поставят допълнителни условия, които да трябва да покриете.