Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

History

Utrecht

History е академична бакалавърска програма на английски език в университета Utrecht.

Защо трябва да се занимаваме с миналото? В края на краищата, не живеем ли тук и сега? В тази програмата по история ще научите, че историческите проучвания не са само за миналото, но и за настоящето: ще използвате вашето историческо знание, за да разберете съвременните събития. В програмата ще изучавате история, основана на всякакви източници: от оригинални писма до монети и надписи и от дипломатически договори до пропагандни изображения. Ще събирате и оценявате доказателства, които ще анализирате и интерпретирате. 
Преподавателите от програмата също така смятат, че е важно нещата да се разглеждат от перспектива. Това означава, че няколко - понякога противоречиви - възгледи за миналото играят централна роля.
 
През първата година ще се запознаете с историята от древността до съвременното време, макар и не непременно в този ред. От втората година нататък можете да изберете да получите по-задълбочени познания за историческите среди и събития чрез специализацията History. За студенти, които са особено заинтересовани от международните отношения, се предлага специализацията International Relations.
 
Местонахождение: Утрехт, Холандия
 
Продължителност: 3 години
 
Основни предмети: Modern History, Contemporary History, World History, Ancient History, Medieval History, Early Modern History
 
Възможни кариери: като съветник по международни отношения, чуждестранен кореспондент, в музейни среди, в университетски и академични среди, преподавател по история
 
Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.