Header contacts Sofia

СОФИЯ
  +359877770740/+359877778990
  info@unify.bg
  Skype: unify14

Header contacts Varna

ВАРНА
  +359888772779/+359877777651
  info-varna@unify.bg
  Skype: unify14

Xpert Access

Master of Photography

Photography e магистърска програма на английски в Avans University. Това е единствената програма в Холандия в сферата на фотографията, където студентите могат да работят на майсторско ниво върху тяхното развитие във фотографията и също така използването на фотографията в различен контекст. Теоритичният курс в програмата е добра отправна точка за дискусии и изследвания в сферата. Връзката, която фотографията поддържа с реалния свят е една от основните отличителни черти на този вид изкуство, но въпросите, които се отнасят към тази връзка никога не са ясни и прости, нито конкретни.
Студентите в тази магистратура са с международен привкус, което значи, че са както и от Холандия, така и извън нея. Също така и преподавателския състав е от различни националности, но всички са обединени с това, че са професионалисти в сферата. В много вдъхновяващи условия, студентите се обучават как да се превърнат в професионални фотографи, които изразяват себе си на много силен визуален език. Програмата също така е място, където се провеждат спорове и дебати относно документалната фотография – документалната концепция във фотографията е една от нейните основни съставящи и тя също така е основата за дискусии и изследвания в тази магистратура. Фокусът е върху новите форми на документалното в относително автономните контекстове на фотокнигата, изложбата, филма или интернет проекта. Студентите ще се научат как да позиционират себе си на концептуално ниво в международния професионален свят на фотографията. Те ще се запознаят с ключови фигури в бранша и най-накрая ще имат възможността да презентират собствения си проект в сферата на фотографията.


Местонахождение: Бреда, Холандия


Продължителност: 2 години


Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.